Дейност

Тържествено честване на деня на Конституцията и юриста

 

 

На 18 април 2023 година в салона на  Съюза на юристите в България в гр. София, на ул. „Пиротска“ 7 се проведе тържествено събрание  по случай Деня на Конституцията, юристите и съдебните служители.

Семинар на СЮБ в Стара Загора

 На 28.05.2022г. Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в Стара Загора проведоха в залата на Адвокатска колегия - Стара Загора семинар на тема "Заповедно производство" с лектор Красимир Машев, съдия в Апелативен съд София. На семинара присъстваха колеги от Стара Загора, Сливен , Бургас , Пловдив и Ямбол.