Дейност

Дарение от професор Снежана Начева

На 23 юни т.г. проф. д-р Снежана Начева дари на Библиотеката в гр. Бургас книгата „60 години българско правосъдие“ 1878 – 1941 Дарението беше прието от г-жа Диана Саватева зам.- кмет по културата на гр. Бургас и г-жа Яна Кършийска – директор на регионалната библиотека Бургас „Пейо Яворов“.

31-ви конгрес на СЮБ

На 29 март 2024 г. се проведе 30-ти конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в България, на който се прие информацията за дейността на организацията за периода след предходния конгрес. Същата беше изготвена в следните направления:

  • Организационно-съюзна дейност
  • Квалификационна и издателска дейност
  • Административно-стопанска дейност
  • Културно-просветна и социална дейност
  • Международна дейност

 Отчетен беше бюджета за миналата година и се прие бюджетът за 2024 г.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СЮБ

Изпълнителното бюро на Съюза на юристите в България (ИБ на СЮБ) на свое заседание с тревога обсъди информацията за избухналото взривно устройство по маршрута на движение на главния прокурор на Република България.