Актуално

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ

                                                                  24 март 2022г. - 16.00

 

                                                                        ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса 28-и - 29-и

2. Проекто отчет на бюджет 2020г. и 2021г.

3. Проекто бюджет 2022г.

4. Създаване на организация за провеждане на Конгреса.

5. Разни.

Онлайн формат заключителна международна конференция по Проект SMEDATA

Повече от 180 представители на малки и средни предприятия и специалисти в областта на защитата на личните данни взеха участие в провелата се на 28.10.2020 г. в онлайн формат заключителна международна конференция по Проекта SMEDATA. Форумът беше организиран от Италианския орган по защита на данните (Garante per la protezione dei dati personali).

СЕМИНАР на тема “РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРИ (ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ) –НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА”

На 31 октомври 2020 г. в  хотел "Извор", Старозагорски минерални бани, се проведе семинар на тема: “РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРИ (ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ) – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА”, организиран от Съюза на юристите в България и дружеството на СЮБ в гр. Стара Загора. Благодарности на лектора г-н Красимир Машев за изключително ценната презентация. Честит юбилей - 10 години Дружество на СЮБ - Стара Загора!

Тържествено честване на 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

На 15.10.2020 г. в Централния военен клуб беше тържествено отбелязана 15-годишнината от създаването на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”.

Гости на тържеството бяха Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, конституционните съдии проф. дюн Атанас Семов и Красимир Влахов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, омбудсманът доц. Диана Ковачева, председателят на СЮБ Владислав Славов, адвокати, магистрати, представители на висши учебни заведения и др.

Кръгла маса на тема: "Възстановителното правосъдие - алтернатива за превенция на агресията и насилието"

На 15.10.2020 г. от 10:00 ч.  в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", зала 3, при пълно спазване на всички санитарни изисквания, се проведе Кръгла маса на тема: "Възстановителното правосъдие - алтернатива за превенция на агресията и насилието", която беше съорганизирана от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев",  Съюза на юристите в България, Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет на Република България и СНЦ "Асоциация за защита на всички права", представлявана от адв. д-р Мариана Митова.