Продължават срещите с избрани гости от съсловието на юристите в ГОСТНАТА НА ПРАВНИКА

На 10 юни 2019 г. в СЮБ отвори отново врати ГОСТНАТА НА ПРАВНИКА. Този път домакин бе проф. Васил Мръчков. В задушевна обстановка професорът сподели свои мисли и житейски опит.