СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Съюзът на юристите в България, Дружеството на Съюза на юристите в Бургас и Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет проведоха на 22 юни 2024 г.  в гр. Бургас квалификационен семинар на тема: "Актуална съдебна практика, свързана със събирането на доказателства на досъдебното производство и съществени процесуални нарушения, допускани на тази фаза" с лектор Красимир Шекерджиев, съдия от Върховния касационен съд.

Семинарът бе открит от декана на Юридическия факултет при БСУ проф. д.ю.н. Мария Нейкова. Участниците – юристи от различни професии – съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи, бяха приветствани от г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България.

Независимо, че бе в съботен ден, семинарът премина при изключителен интерес към лектора – съдия Шекерджиев и към темата. В последвалата дискусия имаше много въпроси и бе изявено желание от присъстващите колеги за организиране на нова среща с проследяване на практиката на ВКС по актуални теми на наказателното правораздаване.

Сред гостите бе и проф. Снежана Начева, която на следващият ден подари на библиотеката на Община Бургас уникална книга – изчерпателно изследване на създаването и развитието на българското правосъдие в периода 1878 – 1941 година. Книгата е на 81 години и от нея са останали само два екземпляра – единият е в Министерството на правосъдието, а другият в личната библиотека на проф. Начева, която я е придобила преди 30 години. 

Вечерта в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морското казино“ се проведе концерт на струнния оркестър към Културния дом на Съюза на юристите в България с диригент Веселин Байчев, носител на награда "Златен век" на Министерство на културата през 2024 г. Оркестърът е носител на "Златна лира " – 2000 г., и на "Кристално огърлие" – 2020 г. на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Солисти на концерта бяха Мария Цветкова-Маджарова (гост), Галина Атанасова, съдия Иван Коев, Орлин Златарски (син) – флейта, Орлин Златарски – флейта, Кирил Марков – тенор, Даниела Бойчинова-Скаф – арфа, Чая Чанева – цигулка.  Програмата включваше творби от Вивалди, Верди, Черкин, Чайковски, Гасталдон, Пучини, Моцарт и др.

На концерта присъстваха председателят на СЮБ г-н Владислав Славов, председателят на Културния дом на СЮБ проф. Снежана Начева, Областния управител на гр. Бургас проф. д-р Мария Нейкова, зам. кмета по култура на гр. Бургас г-жа Диана Саватева, председателят на Окръжния съд г-жа Росица Темелкова, председателят на районния съд в Бургас г-н Евгени Узунов, председателят на адвокатската колегия – Бургас г-н Юри Бошнаков, началник разследване на ОД на гр. Бургас г-н Златко Пеев, много колеги и гости на града.

Бяха поднесени цветя от Областния управител на гр. Бургас проф. д-р Мария Нейкова, както и от кмета на гр. Бургас г-н Димитър Николов.