Почетна грамота и медал от Министерство на правосъдието за СЮБ

По повод 145 години Министерство на правосъдието в България Съюзът на юристите в България бе награден с Почетна грамота и Медал в знак на признателност за приноса на най-дългогодишната юридическа неправителствена организация за утвърждаване на върховенството на закона и на каузата, че правото е изкуство за доброто и справедливото, за просветителската мисия да повишава правната култура на гражданите.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов благодари на министър Павлова и прие наградата като оценка за дейността на хилядите юристи от всички правни професии и 22-те правни НПО колективни членове на сдружението. В благодарственото си слово председателят на СЮБ честити празника и подчерта,  че Министерство на правосъдието е може би единствената институция от законодателната и изпълнителната власти, която в последните повече от 30 години е оценила и ефективно използва огромния потенциал на правните НПО, особено в областта на подготовката на проекти на нормативни актове, в обучение и повишаване квалификацията на юристи от всички правни професии и др.