Семинар по Наказателно право в Бургас

На 11 юни 2023 Съюзът на юристите в България и Дружеството на СЮБ в гр. Бургас организира в сградата на Апелативен съд гр. Бургас семинар на тема „Давностни срокове и реабилитация в наказателното производство“ с лектор съдия Румяна Илиева. На събитието присъстваха г-н Владислав Славов – председател на СЮБ, г-н Панайот Генков – съдия във Върховен административен съд, проф. Снежана Начева – председател на Културния дом при СЮБ, много колеги, магистрати и адвокати от гр. Бургас.

При проведената дискусия се разискваха и проблеми във връзка с развитието на съдебната система и предстоящи конституционни промени.