Изпълнително бюро

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ

Роден на 18.04.1947 г. в гр. София
 1974 г. - Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски"
 1975-1976 г. - Стажант съдия в Софийски градски съд
 1976-1983 г. - Юрисконсулт и старши юрисконсулт в ДСО "Редки метали" и
 Министерството  на металургията и минералните ресурси
1983-1987 г. - Главен юрисконсулт на Корпорация "Цветна Металургия" и
 на Министерство на металургията
1987-1991 г. - Арбитър във Върховния държавен арбитраж
1991-1996 г. - Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура
01.12.1996 г. - Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд.
1998 г. - Председател на Съюза на юристите в България
2003 г. - Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Един от основателите на сдружение "Правна инициатива за обучение и развитие", гр. Варна и член на Управителния съвет на сдружението.
За професионалната си и обществена дейност е награден с орден "Стара планина" първа степен.

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ - СЪДИЯ, ВАС

Роден на 03.02.1965 г. в гр. Силистра.
Завършва ЮФ на СУ „ Св. Климент Охридски".
В периода 1998 - 2007 г. - съдия и зам. председател на Районен съд гр. Дулово
От 2007 г. до 2010 г. - Съдия в Административен съд София - град
От 2010 г. е съдия във Върховния административен съд
Член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България
Председател на правната комисия на Националният ловно-рибарски съюз

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ 

Роден на 12 октомври 1961 г. в гр. Ловеч .
Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски"
От 1999г. е в системата на прокуратурата. 
От 2014г. е Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура- Ловеч.
Има ранг " прокурор във ВКП и ВАП". 

 

ЧЛЕНОВЕ

КРАСИМИР КАТРАНДЖИЕВ
Роден на 21 юли 1965 г. в гр. София .
1991 г. Завършва право във ВИ – МВР.
1992 г. - Стажант-съдия в Софийски градски съд.
1994 г. - 1998 г. - нотариус при РС - Костинброд.
01.09.1998 г. до сега работи като свободен нотариус при РС-София.
2004-2007 г. - заместник председател на Нотариална колегия София-град.
2007 -2010 г. - член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара.
2010-2013 г. - председател на Нотариална колегия София-град и член на Контролния съвет на Нотариалната камара.
2013 - 2016 г. - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България.


ВАНЯ САВОВА - ПРОКУРОР, ВКП

Родена на 8.12.1955 г. в гр. Плевен.
Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".
1981 - 1983 г. - младши съдия в Окръжен съд, гр. Плевен.
1983 - 1992 г. - прокурор в Районна прокуратура, гр. Плевен.
1992 - 2007 г. - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Плевен
12.03.2007 г. - 05.2008 г. - прокурор, Върховна административна прокуратура
05.2008 г. - досега - прокурор, Върховна касационна прокуратура