Представяне на книгата на Евгени Йочев "В служба на българското правосъдие и на адвокатурата"

В салона на  Съюза на юристите в България беше представена книгата на Евгени Йочев "В служба на българското правосъдие и на адвокатурата. История на Съюза на българските адвокати (1920 - 1944", издание на Центъра за обучение на адвокати " Кръстю Цончев". Научен редактор - Даниела Доковска.

Монографията разкрива многоликата история на Съюза на българските адвокати от създаването му през 1920 г. до средата на 40-те години на миналия век, показва упоритата и последователна съпротива на организираната адвокатура  в защита на правосъдното дело, на професионалните право и интереси на българския адвокат през този близо четвъртвековен период.