Кръгла маса на тема: "Възстановителното правосъдие - алтернатива за превенция на агресията и насилието"

На 15.10.2020 г. от 10:00 ч.  в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", зала 3, при пълно спазване на всички санитарни изисквания, се проведе Кръгла маса на тема: "Възстановителното правосъдие - алтернатива за превенция на агресията и насилието", която беше съорганизирана от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев",  Съюза на юристите в България, Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет на Република България и СНЦ "Асоциация за защита на всички права", представлявана от адв. д-р Мариана Митова.