Заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-Kаспийския регион“

От 3 до 5 октомври 2016 г. в Баку, Азербайджан, се проведе заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-Каспийския регион“. По покана на председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов в заседанието участваха представители на юридическите организации от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Иран, Русия, Сърбия, Турция. Съюзът на юристите в България бе представен от председателя Владислав Славов и зам.-председателя Йосиф Герон. На заседанието беше приета дългосрочна програма за дейността на Асоциацията.