Продължават срещите с изявени юристи в Гостната на правника

Третият поканен Гост в Гостната на правника бе адвокат Даниела Доковска

            Повече от три часа продължи срещата на адвокат Доковска с колеги, преподаватели, студенти от СУ „Кл. Охридски“, УНСС и НБУ, представители на съдебната власт.

            Интересът на младите юристи бе насочен към различни теми от професионалния й път - развитието на българската адвокатура от влизането на адв. Доковска в нея до сега; раздялата с ранната й мечта да бъде музикант, интересни знакови дела в адвокатската й практика, качеството на юридическото образование и съвременните учебници в областта на правото, за книгите, написани, съставени или редактирани от нея.

            Младите колеги имаха възможност да зададат въпроси и поискат съвети – за правилния път на професионалното израстване и реализация, за проблемите в различните области на юридическата дейност,  съхраняването и отстояването достойнството на юриста в съвременното общество.