BGflag

             

Актуално

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ

Роден на 18.04.1947 г. в гр. София
1974 г. - Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски"
1975-1976 г. - Стажант съдия в Софийски градски съд
1976-1983 г. - Юрисконсулт и старши юрисконсулт в ДСО "Редки метали" и Министерството на металургията и минералните ресурси
1983-1987 г. - Главен юрисконсулт на Корпорация "Цветна Металургия" и на Министерство на металургията
1987-1991 г. - Арбитър във Върховния държавен арбитраж
1991-1996 г. - Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура
01.12.1996 г. - Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд
1998 г. - Председател на Съюза на юристите в България
2003 г. - Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд
Председател и на Обществения съвет на сдружения Правна инициатива за обучение и развитие - Варна


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

АДВОКАТ ЙОСИФ ГЕРОН

Роден на 10.10.1954 г. в гр. Бургас
1973 г. - Немска езикова гимназия в гр. Бургас
1973-1977 г. - Юридически факултет на СУ "Климент Охридски"
1978 г. - Стажант в Софийски градски съд
1979-1982 г. - Началник отдел "Правен и жалби" в Трети Странджански районен съвет, гр. Бургас
1982-1984 г. - Главен юрисконсулт в "Заводски строежи", гр. Бургас
1984-1991 г. - Главен юрисконсулт в СО "Промишлено строителство"
1991-1994 г. - Секретар и юрисконсулт на Организацията на евреите в България "Шалом"
1994 г. - Адвокат в Софийска адвокатска колегия
2001 г. - Хоноруван преподавател в Нов български университет, "Основи на правото на Държавата Израел"
1990-1994 г. - Член на ИБ на СЮБ
от 2001 г. - Заместник председател на СЮБ
Председател на Българската секция на Международната асоциация на еврейските юристи
Заместник-председател на МАЮД.


НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
- СЪДИЯ, ВАС

Роден на 03.02.1965 г. в гр. Силистра.
Завършва ЮФ на СУ „ Св. Климент Охридски".
В периода 1998 - 2007 г. - съдия и зам. председател на Районен съд гр. Дулово
От 2007 г. до 2010 г. - Съдия в Административен съд София - град
От 2010 г. е съдия във Върховния административен съд
Член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България
Председател на правната комисия на Националният ловно-рибарски съюз


ЧЛЕНОВЕ:

КРАСИМИР КАТРАНДЖИЕВ

Роден на 21 юли 1965 г. в гр. София .

1991 г. Завършва право във ВИ – МВР.

1992 г. - Стажант-съдия в Софийски градски съд.

1994 г. - 1998 г. - нотариус при РС - Костинброд.

01.09.1998 г. до сега работи като свободен нотариус при РС-София.

2004-2007 г. - заместник председател на Нотариална колегия София-град.

2007 -2010 г. - член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара.

2010-2013 г. - председател на Нотариална колегия София-град и член на Контролния съвет на Нотариалната камара.

2013 - 2016 г. - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България.


ВАНЯ САВОВА - ПРОКУРОР, ВКП

Родена на 8.12.1955 г. в гр. Плевен.
Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".
1981 - 1983 г. - младши съдия в Окръжен съд, гр. Плевен.
1983 - 1992 г. - прокурор в Районна прокуратура, гр. Плевен.
1992 - 2007 г. - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Плевен
12.03.2007 г. - 05.2008 г. - прокурор, Върховна административна прокуратура
05.2008 г. - досега - прокурор, Върховна касационна прокуратура


КЕТИ БОЗУКОВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Родена на 29.06.1964 г. в гр. Сливен.
Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".
1988 - 1989 г. - съдебен кандидат в Софийски градски съд.
1990 - 1996 г. - младши прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен.
1996 - 2004 г. - окръжен прокурор на гр. Сливен
2004 - 2008 г. - съдебен инспектор по ЗСВ при Министерство на правосъдието.
От 2008 г. е адвокат.
Член на Съюза на българските писатели.