BGflag

             

Актуално

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ

Съставът на Централния съвет е избран на 24-тия конгрес на СЮБ през 2016 г.
и е с мандат 5 години

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ
Роден на 18.04.1947 г. в гр. София
1974 г.- Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски"
1975-1976 г.- Стажант съдия в Софийски градски съд
1976-1983 г.- Юрисконсулт и старши юрисконсулт в ДСО "Редки метали" и Министерството на металургията и минералните ресурси
1983-1987 г.- Главен юрисконсулт на Корпорация "Цветна Металургия" и на Министерство на металургията
1987-1991 г.- Арбитър във Върховния държавен арбитраж
1991-1996 г.- Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура
01.12.1996 г.- Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд
1998 г.- Председател на Съюза на юристите в България
2003 г. - Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд

Един от основателите на сдружение "Правна инициатива за обучение и развитие", гр. Варна и член на Управителния съвет на сдружението.
За професионалната си и обществена дейност е награден с орден "Стара планина" първа степен.


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:


АДВОКАТ ЙОСИФ ГЕРОН
Роден на 10.10.1954 г. в гр. Бургас
1973 г.- Немска езикова гимназия в гр. Бургас
1973-1977 г.- Юридически факултет на СУ "Климент Охридски"
1978 г.- Стажант в Софийски градски съд
1979-1982 г.- Началник отдел "Правен и жалби" в Трети Странджански районен съвет, гр. Бургас
1982-1984 г.- Главен юрисконсулт в "Заводски строежи", гр. Бургас
1984-1991 г.- Главен юрисконсулт в СО "Промишлено строителство"
1991-1994 г.- Секретар и юрисконсулт на Организацията на евреите в България "Шалом"
1994 г.- Адвокат в Софийска адвокатска колегия
2001 г.- Хоноруван преподавател в Нов български университет, "Основи на правото на Държавата Израел"
1990-1994 г- Член на ИБ на СЮБ
от 2001 г.- Заместник председател на СЮБ
Председател на Българската секция на Международната асоциация на еврейските юристи
Заместник председател на МАЮД


НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
- СЪДИЯ, ВАС
Роден на 03.02.1965 г. в гр. Силистра.
Завършва ЮФ на СУ „ Св. Климент Охридски".
В периода 1998 - 2007 г. - съдия и зам. председател на Районен съд гр. Дулово
От 2007 г. до 2010 г. - Съдия в Административен съд София - град
От 2010 г. е съдия във Върховния административен съд
Член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България
Председател на правната комисия на Националния ловно-рибарски съюз


ЧЛЕНОВЕ:

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР, ГР. ЛОВЕЧ

ВАНЯ САВОВА - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР, ГР. ПЛЕВЕН

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА - СЪДИЯ

ДЕШКА РАЧЕВЕЦ - НОТАРИУС

ЕЛЕНА НОНЕВА - АДВОКАТ

ЗЛАТКА ИЛИЕВА - СЪДИЯ

КРАСИМИР КАТРАНДЖИЕВ - НОТАРИАЛНА КАМАРА НА Р БЪЛГАРИЯ

ЛИЛЯН СИРАКОВ - АДВОКАТ

МАРИО ДИМИТРОВ - СЪДИЯ

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА - АДВОКАТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАдвС

ХРИСТОФОР КОНДЕВ - АДВОКАТ