BGflag

             

Актуално

Формуляр:

формуляр за членство в СЮБ на e-mail: sub@sub.bg

За членство в Съюза на юристите в България може да попълните он-лайн молбата и да заплатите членския внос от:
24.00 лв. годишно за работещи юристи;
12.00 лв. годишно за неработещи юристи;
+ 5.00 лв. встъпителна вноска на посочените банкова сметка или адрес за пощенски запис:

с банков превод: BG 72 UNCR 76301000415816 UNCRBGSF - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

с пощенски запис: 1000 София, ул. „Пиротска" № 7, ет. З

за Маргарита Гергова Симеонова