BGflag

             

Актуално

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на правосъдието
Висш съдебен съвет
Висш адвокатски съвет
Съюз на съдиите в България
Българска съдийска асоциация
Асоциация на прокурорите в България
Камара на следователите
Камара на частните съдебни изпълнители
Национален съюз на юрисконсултите
Нотариална камара на Р България

Организират

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА
ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА

1 6 април 2018 г. (понеделник)
Салон на СЮБ
ул. „Пиротска” № 7, етаж II 

16.00 ч.  

Приветствено слово
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
Председател на ВАС  

Награждаване на юристи

Връчване на журналистически награди

18.00 ч. - Концерт на Струнния оркестър
при Културния дом на СЮБ

Празнична вечеря в Клуб-ресторанта на юриста - 19 ч.  |
Куверт 35.00 лв. - заявки до 13. 04. 2017 г. на тел. 987 11 80, 0887 250 511

 

.

.

 

.

.