BGflag

             

Актуално

От 29 юни до 8 юли 2018 г. СЮБ проведе базов курс за обучение на медиатори.

 

В периода 23.03 - 01.04.2018 г. СЮБ проведе първия за 2018 г. базов курс за обучение

на медиатори.

 

СЮБ проведе базов курс за обучение на медиатори: 31 март - 09 април 2017 г.

 

В периода 18.03 - 27.03.2016 г. СЮБ проведе първия за 2016 г. базов курс за обучение на медиатори с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Биляна Гяурова-Вегертседер, Светлана Гюрова и Елеонора Георгиева. Участниците - юристи и икономисти успешно положиха изпит и получиха удостоверения за завършено обучение по медиация за вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

 

СЮБ проведе базов курс за обучение на медиатори: 23 октомври - 1 ноември 2015 г.

 

В периода 5 - 14 юни 2015 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Биляна Гяурова-Вегертседер, Светлана Гюрова и Елеонора Георгиева.

 

От 13 до 22 март 2015 г. СЮБ проведе базов курс за обучение на медиатори.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

На 17 декември 2014 г. в салона на СЮБ се проведе ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 10 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА, организирано от Националната асоциация на медиаторите и Съюза на юристите в България. Приветствия към присъстващите бяха поднесени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и председателя на НАМ и зам.-председател на СЮБ г-н Йосиф Герон. На празничното честване бяха наградени изявени дейци и медии с принос за утвърждаването на медиацията.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съюзът на юристите в България проведе СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ в периода 21 - 23 ноември 2014 г.

Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ от 31 октомври до 9 ноември 2014 г. с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Светлана Гюрова и Биляна Гяурова-Вегертседер.

 

От 13 до 22 юни 2014 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ.

 

Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ от 14 до 23 март 2014 г. с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Светлана Гюрова и Биляна Гяурова-Вегертседер.

От 8 до 17 ноември 2013 г. СЮБ проведе базов курс за обучение на медиатори.

 

От 21 до 30 юни 2013 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева и Светлана Гюрова.

 

Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ от 15 до 24 март 2013 г. с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Светлана Гюрова и Биляна Гяурова-Вегертседер.

От 16 до 25 ноември 2012 г. СЮБ проведе поредния КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов и Елеонора Георгиева.

 

Съюзът на юристите в България проведе първия СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ в периода 6 - 14 октомври 2012 г. Лектори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева.

 

От 8 до 17 юни 2012 г. Съюзът на юристите в България проведе КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ с лектори: проф. Добринка Чанкова, Светлана Гюрова, Биляна Гяурова, Георги Бакалов и Елеонора Георгиева.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Националната асоциация на медиаторите, съвместно с Европейската асоциация на съдиите за медиация и Съюза на юристите в България проведоха на 24 април 2012 г. Международна конференция на тема „Медиацията и проблемите на съдебната и извънсъдебната спогодба“.

Целта на конференцията беше да се обсъдят възможните практики и евентуалната необходимост от нормативни промени, промени в практиката на съдилищата, включително необходимост от  тълкувателни решения и др.

 На конференцията присъства Беатрис Бренер, вицепрезидент на GEMME и медиатор към  Съвета на Европа, бивш съдия към Апелативния съд в Гренобъл.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ,

които се провеждат

в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2

лектори:

проф. Добринка Чанкова

Светлана Гюрова

Биляна Гяурова

Георги Бакалов

Елеонора Георгиева

 

Цената на обучението е 600.00 лв.

Цена за студенти: 400.00 лв.

 

На завършилите курса
се издава удостоверение за вписване в
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
за получаване на правоспособност

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!! 

За информация и записване: тел.: 02 981 11 80; 02 987 83 90
e-mail:
sub@sub.bg

 

Преподаватели по медиация и председателят на Центъра по медиация при СЮБ

Преподаватели по медиация при СЮБ

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

За обучение на медиатори
Базови умения 60 учебни часа


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Ден първи
9:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 9:45 Представяне - Кети Бозукова, главен секретар на СЮБ
9:45 – 10:30 Увод в конфликтологията
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:00 Алтернативни способи за решаване на конфликти - исторически и сравнително-правен анализ
12:00 – 13:00 Понятие за медиация
13:00 – 14:00 Обедна  почивка
14:00 – 15:30 Приложение на медиацията в различни правни отрасли. Специализирани видове медиации
15:30 – 16:30 Медиацията в наказателното право. Възстановително правосъдие
16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 17:30 Учебен филм
17:30 – 18:00 Анализ на филма
18:00 – 18:30 Обобщение на деня

Ден втори
9:00 – 10:00 Същност на медиацията; разграничение от другите способи за решаване на конфликти
10:00 – 11:00 Понятие за конфликт – причини за възникване, цикличност. Видове конфликти, начини за въздействие, подходи за решаване
11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 13:00 Методи за подобряване на комуникацията. Стратегии за справяне с конфликтни ситуации
13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 15:45 Представяния – упражнения с видеозаснемане и анализ
15:45 – 16:00 Кафе пауза
16:00 – 18:00 Психологически умения в медиацията
18:00 – 18:30 Обобщение на деня

Ден трети
9:00 – 10:30 Принципи на медиацията. Процедурни и етични правила при провеждане на медиация. Участници в процедурата по медиация. Правомощия на съд или друг компетентен орган. Избор на медиатор. Споразумението, постигнато чрез медиация- видове и сила
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 13:15 Фази и етапи на процедурата по медиация. „Интейк” процедура. Откриване на процедурата по медиация - упражнение
13:15 – 14:15 Обедна почивка
14:15 – 15:00 Роля и функции на медиатора в рамките на процедурата
15:15 – 16:30 Бизнес медиация. Семейна медиация. Медиация по трудови спорове. Медиация в училищата
16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 18:00 Организация на дейността на медиатора – реклама, финансиране, документо-оборот
18:00 – 18:30 Обобщение на деня

 

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Ден четвърти
9:00 – 9:30 Представяне и очаквания
9:30 – 10:15 Преговор. Видове медиация. Директива за медиацията
10:15 – 10:30 Кафе пауза
10:30 – 11:45 Техники на медиатора
- отворени въпроси
- перифраза
- интерес, нужда, позиция
11:45 – 12:30 Договор/съгласие за участие в процедурата по медиация. Препращане на висящи спорове към медиация. Актуални програми
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 15:00 Ролева игра 1 и преглед
15:00 – 15:15 Кафе пауза
15:15 – 16:45 Ролева игра 2 и преглед
16:15 – 17:30 Ролева игра 3 и преглед
17:30 – 18:30 Обобщение на деня

Ден пети
9:00 – 9:15 Начало и раздаване на Ролева игра 4
9:15 – 10:30 Ролева игра 4 и преглед
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:00 Ролева игра 5 и преглед
12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 14:45 Ролева игра 6 и преглед
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:45 Ролева игра 7 и преглед
16:45 – 18:30 Обобщение на деня

Ден шести
9:00 – 10:00 Общностна медиация – представяне и раздаване на ролева игра 8
10:00 – 12:30 Ролева игра 8 и преглед  
(плаваща кафе пауза)
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 16:30 Ролева игра 8 и прегледпродължение
16:30 ИЗПИТ

______________________________________________________________________________


Съюзът на юристите в България

търси рекламни агенти за сп. „Общество и право”

повече информация - на телефон 02 981 26 24 или 02 987 11 80

_______________________________________________________________________________

За първи път Интернет каталог „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО”

АПИС СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В КАТАЛОГА „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО”

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в единствения по рода си ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГ „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО”.
Личната Ви регистрация е безплатна!
Каталогът Ви предоставя възможност да представите своята професионална кариера и опит като юрист.
Той е публично достъпен за всички, които се интересуват от българските юристи, от областите на правото, в които работят и от техния опит.
В каталога „КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО” можете да се включите по няколко начина:
- като попълните онлайн формата за регистрация, която ще намерите на специализирания сайт http://whoiswho.apis.bg;
- като попълните формата на хартиен носител и я изпратите на адрес: ул. „Постоянство” 67Б, вх. Б, гр. София 1111 или ул. „Граф Игнатиев” 7А, София 1000, България;
- като се обадите на тел: 02 923 98 00, 02 988 35 41, за да Ви регистрират операторите на АПИС;
- като попълните онлайн формата и я изпратите на e-mail: sub@sub.bg
Нашата цел е да бъдем полезни на Вас и на всички, които се интересуват от Вашите услуги.