BGflag

             

Актуално

ГОСТНА НА ПРАВНИКА
В СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 18 март 2019 г. отвори врати ГОСТНАТА НА ПРАВНИКА. Със създаването й СЮБ цели поддържането на връзка между поколенията юристи, съхраняването на историческата памет в ПРАВОТО.

Първият гост, избран след анкета сред юридическата общност - дружества и колективни членове на СЮБ, преподаватели завършили и настоящи студенти, практикуващи юристи, беше проф. д-р Огнян Герджиков.

Председателят на Съюза на юристите г-н Вл. Славов поздрави всички и пожела успешно развитие на инициативата. Повече от два часа младите юристи разговаряха с професора за всичко, което ги интересуваше – от обществените проблеми до правната материя. Той показа как е написал дисертацията си на пишеща машина, когато все още компютърът бе непознат. В непринудена атмосфера, с хумор, с мъдрост и с въодушевление ще се запомни първата среща в Гостната на правника според думите на следовници и на професора.

След около месец Гостната на правника в СЮБ ще очаква следващият гост-юрист.

 

 

 

 

 

********************************************************

В София се проведе международен експертен семинар
по проекта ECLI-BG  

интернет стр.: http://ecli-bg.eu/

Партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на юристите в България и Апис Европа, проведоха на 4 октомври 2017 г. в гр. София международен експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“. Семинарът е част от проект, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, който се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България. Изпълнители на проекта са Съюзът на юристите в България и „Апис Европа“ АД.

Г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, откри семинара.

Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за въвеждането му през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика.


Специален гост на семинара беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при изпълнението на проекта.

Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС с презентация на тема "Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа" и г-н Томазо Анолони, член на екипа, въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на идентификатора в Италия.


От името на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България в семинара взе участие г-жа Елка Атанасова, член на ВСС (2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”.


В рамките на дискусията бяха направени професионални презентации освен на Европейския идентификатор на съдебна практика на ECLI и на Единния портал за  електронни съдебни дела по проект на ВСС. Представена беше обновената система за справки за дела на сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и на единната деловодно-информационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища.

 

 

 

 

 

*****************************************

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  СЮБ
18 април 2017 г. 

На 18 април 2017 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители.


Съорганизатори на тържественото честване бяха Министерство на правосъдието, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Камара на частните съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р България. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха проф. Огнян Герджиков - министър-председател на Р България, вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова, омбудсманът на Р България, г-жа Мая Манолова и зам.-министърът на правосъдието г-н Валери Тарандов.

 

„Денят на конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които с приемането на Търновската конституция дават началото на конституционализма в България и въвеждат прогресивните принципи на разделението на властите, на законността и юридическото равенство на гражданите като основополагащи принципи в устройството на младата българска държава.“ заяви при откриването на тържественото събрание председателят на СЮБ г-н Владислав Славов. Той припомни, че денят на Конституцията и определен за професионален празник на юриста по инициатива на СЮБ през 1991 година, когато председател на Съюза е била проф. Снежана Начева, която присъстваше на празника.

 

„Търновската конституция озарява със своя прогресивен дух близо 7 десетилетия пътя на съвременна България. Безспорно е значението й още от края на XIX век, та чак до средата на XX век. Благодарение на нея страната ни се издига на равнището на най-развитите европейски демокрации, съизмерва се с тях и бива призната като европейска, демократична държава” подчерта в своето слово към участниците и гостите на тържеството проф. Огнян Герджиков, служебен премиер на Р България.

 

 

Приветствия към присъстващите поднесоха вицепрезидентът г-жа Илиана Йотова и омбудсманът г-жа Мая Манолова. „На този празник ние се прекланяме пред делото и образа на всички онези големи български юристи, положили основите на съвременна България. Обръщам се и към Вас като пазители на истината и съзидатели на държавността, на идеите за демокрация и справедливо общество” заяви в словото си вицепрезидентът.

 

 

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет поздравиха с празника Съюза на юристите в България и участниците в събитието.

 

Присъстваха членове на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, представители на дружествата на СЮБ в страната, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

 

По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.


Наградени юристи:

1 Екатерина Захариева – народен представител

2. Дария Проданова – зам.-председател на ВКС

3. Радостин Радков – председател на АССГ

4.Христо Георгиев – окръжен прокурор Благоевград

5. Владимир Георгиев – зам.-председател на Камарата на следователите

6. Ралица Негенцова – председател на ВАдвС
7. Димитър Танев – председател на Камарата на нотариусите на РБ

8. Магдалена Иванова – член на Националния съюз на юрисконсултите

9. Елиза Николова – Професионална асоциация на медиаторите

10. Лиляна Танева адв. - Дружество на СЮБ гр. Бургас

11. Поля Руйчева –– ЧСИ (посмъртно)

 

 

 

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи издателство „Нова звезда“ за активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и наградата на издателство СИБИ за отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Яна Владимирова-Панова, студентка V курс в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Наградата на АПИС България за професионални постижения в областта на правото получи „АЛУМНИ КЛУБ на завършилите ЮФ на УНСС“, колективен член на СЮБ.

Г-жа Ева Соколова беше наградена с благодарствена грамота за предоставеното дарение на юридическа литература за библиотеката на СЮБ.

За 15 път бяха връчени награди на журналисти за публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – журналистически материал в централна медия, в регионална медия и излъчен материал в електронна медия.

Наградени са журналистите: 

 • Самуил Димитров, в-к „СЕГА“ за материала „Катарзисът на политиците задължително минава през прокуратурата. Никой не иска съдебна реформа повече от министър в оставка, току-що получил обвинение”;
 • Ани Гандева, ТВ Канал 6, гр. Сливен за материалите „Какви проблеми разрешава и чии съдби спасява Центърът за безплатна правна консултация в гр. Сливен“ и „Какво се случи и какво се случва със съдебната система в България през двата мандата на управление на председателя на Административен съд - Сливен Владимир Първанов?“
 • Вероника Димитрова, Нова телевизия, „Здравей, България“ за материала „Къде са милионите, потънали в Дупнишката популярна каса?”

Вероника Димитрова, НОВА ТВ

Денят на Конституцията и юриста завърши с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

******************************************

XXV-и Конгрес (Общо събрание) на СЮБ

На 24 март 2017 г. в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, се проведе XXV-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (ХХІV-и и ХХV-и); Отчет на Контролната комисия; Отчет на бюджет 2016 г.; Приемане на проекто-бюджет 2017 г.; Разни


Информация за дейността на СЮБ в периода след 24-ия Конгрес
/ Link

На 9 декември 2016 г. в сградата на СЮБ, ул. "Пиротска" №7 се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след 24-я Конгрес; Актуализация на бюджет 2016 г.; Насрочване на 25-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

*****************************************

Заседание на „Асоциацията на юристите от страните
от Черноморско-каспийския регион“

От 3 до 5 октомври 2016 г. в Баку, Азербайджан, се проведе заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-каспийския регион“. По покана на председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов в заседанието участваха представители на юридическите организации от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Иран, Русия, Сърбия, Турция. Съюзът на юристите в България е представен от председателя Владислав Славов и зам.-председателя Йосиф Герон. Приета е дългосрочна програма за дейността на Асоциацията.

*******************************************************************

19.01.2016 г.

Международна кръгла маса на тема „Актуални проблеми в развитието на правната теория и практика на страните от Черноморско-Каспийския регион“. Организатори на събитието: Фондация „Славяни”, БАН, Съюз на юристите в България, Институт за стратегии и анализи и Европейски политехнически институт.

 

 

На 20 януари 2016 г. в голямата зала на СЮБ  бе представена книгата на проф. д.ю.н. Илхам Рахимов “Философия на престъплението и наказанието”.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

Съюзът на юристите в България проведе на 13 ноември 2015 г. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Във форума участваха омбудсманът на Р България Мая Манолова, министърът на правосъдието Христо Иванов, зам.-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, председателите на комисията по правни въпроси и комисията по образованието и науката, председателят на ВКС Лозан Панов, представители на ВСС, ВАдвС, Нотариалната камара, НИП, декани на юридически факултети в страната, преподаватели и студенти.

Предмет на разискванията по време на кръглата маса бяха няколко теми - въвеждане на единен критерий при изпитите за прием в специалността „право” и при провеждането на държавните изпити за специалността, качество на обучението и оценка на правните факултети, необходима ли е промяна в системата на държавното финансиране на университетите, ограничаване броя на местата за юридическите факултети според състоянието на пазара на труда и др.

------------------------------------------------------------------

На 6 юли 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България в гр. София, ул. „Пиротска” 7 под патронажа и с участието на г-жа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание, се проведе Кръгла маса на тема „КОНСТИТУЦИОННИЯТ МОДЕЛ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ".

 

---------------------------------------------------------------------

 

Съюзът на юристите в България и Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат проведоха на 28 февруари 2014 г. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:"ИНДИВИДУАЛНАТА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА - ЗА И ПРОТИВ". Форумът се проведе под патронажа и с участието на г-н Росен Плевнелиев, президент на Р България.

 

 

 

**************************************************************

На 20 февруари 2014 г. ИНСТИТУТЪТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО – БАН и СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведоха КРЪГЛА МАСА "ИЗБОРНИ СИСТЕМИ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ". Темата беше представена от проф. д-р Емилия Друмева – ИДП при БАН, Димитър Гочев – зам.-председател на СЮБ и гл. ас. Владимир Христов – ИДП при БАН.

 

 

---------------------------------------------------------------------

Министерство на правосъдието, Висшият съдебен съвет и Съюзът на юристите в България проведоха на 15 ноември 2013 г. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ.

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

На 25 февруари 2013 г. в залата на СЮБ се проведе ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА на тема "ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ", организирана от Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Съюза на юристите в България.

Кръгла маса, посветена на електронното правосъдие

---------------------------------------------------------------------------------

 

На 30 ноември 2012 г. в Салона на юристите в България се проведе ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ”.

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА ЕКСПЕРТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

30 ноември 2012 г., София

Участниците във форума

- като съобразяват препоръките и констатациите, направени по време на експертната конференция на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”,

- като отчитат задълбочаването на проблемите със строителството и продажбите „на зелено” и превръщането им в сериозно затруднение за обществото и за сигурността на местните и чуждестранните инвестиции,

- като отчитат нарасналия брой на пострадали лица от незавършено строителство и строителни фирми, пострадали от неизплатено строителство,

- като отчитат значението на нормативното уреждане на проблемите със строителството и продажбите „на зелено” за утвърждаването на правовата държава и на неприкосновеността на правата на купувачите на недвижими имоти,

- като съзнават потребността от синхронизиране и модернизиране на дейността на всички институции – държавни и граждански организации, имащи отношение към проблемите на строителното предприемачество,

- като имат предвид нуждата от ефективна гражданско-правна защита на правото на строеж и закупуване на недвижим имот в съответствие със законите и изискванията за защита на правата на човека

 

РЕШИХА:

 

1.  Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да внесат допълнение в Закона за устройство на територията (ЗУТ) или да подготвят отделен закон регламентиращ строителното предприемачество, подобен на  Закона за предприемачите-строители от 1942 г.(отменен), като задължително се предвидят гаранции, механизми и отговорности за завършване на строежите.

2.  Предлагат на Върховно касационна прокуратура да разработи указания относно разграничаване на случаите на измама и други престъпления от случаите на обичаен търговски риск при незавършване на строежи.

3. Предлагат Министерство на правосъдието  и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да създадат съвместна работна група с участието на неправителствени и браншови организации, която да прецени и подготви проект за  допълнение разпоредбата на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите, касаеща  предварителните договори, обслужващи строителството и продажбите „на зелено” и/или се създаде нов вид договор в нормативен акт. Предварителните договори да се сключват с нотариална заверка и да бъдат включени в електронния регистър към Нотариалната камара или да се създаде нов такъв, какъвто има за пълномощните.

4. Предлагат на Министерския съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите да предложат нормативна уредба за застраховка на строителния обект и/или създаване на гаранционен фонд, чрез които да се финансира завършването на строежите в случай на изпадане на строителните предприемачи във формална или неформална несъстоятелност, както и за стартирало строителството, непредадено с разрешение за ползване към момента на приемане на нормативния акт.

5. Предлагат на Министерство на финансите и Асоциацията на банките в България да внесат в Министерския съвет предложение за нормативна уредба, относно подобряване и засилване контрола, осъществяван от банките по отношение на отпуснатите кредити и набраните от купувачи средства при строеж на недвижим имот и на постоянен анализ на състоянието на инвестиционния процес.

6. Предлагат на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и  Нотариалната камара да изработят методика за реда за определяне и ценообразуване на идеалните части от общите части в сградата, като при необходимост бъде приет подзаконов акт с наименование «Наредба за начина и реда за определяне на идеалните части от общите части на сгради и части от сгради»,

7. Предлагат на Министерство на правосъдието и  Министерство на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Нотариалната камара, Камарата на архитектите и Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране да анализира и инициира правната регламентация на паркоместата.

8. Участниците в конференцията имат готовност за участие в работни групи за подготовка и изпълнение на препоръките в декларацията.

9. Участниците в конференцията се договориха да проведат нова конференция след една година, на която да отчетат изпълнението на препоръките в настоящата декларация.

 

Декларацията е приета единодушно от представителите на следните държавни органи неправителствени, браншови и други организации: Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Камара на следователите, Висш адвокатски съвет, Нотариална камара на РБ, Институт за принципите на правото, Българска национална асоциация „Активни потребители”, Камара на строителите, Българска предприемаческа камара в строителството и Съюз на юристите в България.

 

---------------------------------------------------------

На 17 юни 2011 г. в Салона на юристите в България се проведе НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ИМОТНИ ИЗМАМИ”.

Форумът прие следната декларация (http://www.sub.bg/deinost_dekl.htm), съдържаща препоръки за усъвършенстване организацията на дейността за противодействие срещу имотните измами и необходими нормативни промени.

Във форума участваха зам. министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вучков, председателят на Нотариалната камара г-н Димитър Танев, градският прокурор на София г-н Николай Кокинов, представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Върховния касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Висшия съдебен съвет и представители на други институции, неправителствени организации и медии.

-------------------------------------------------------
На 13 ноември 2010 г. в залата на СЮБ Съюзът на юристите в България и Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека по света със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България проведоха Международна конференция на тема:

„ЕС СЛЕД ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ ?”

Доклади изнесоха проф. д-р Снежана Начева „Еволюиращият конституционализъм и европейският интеграционен процес нови моменти след Лисабон”; г-н Димитър Гочев „Нови моменти във взаимоотношенията на съда в Страсбург и съда в Люксембург”; доц. д-р Юлия Захариева - „Институциите на ЕС и техните актове - едно усложнено опростяване”; доц. д-р Атанас Семов - „(Не)ефективни реформи от Лисабон”; ас. Христо Христев „Нова епоха в защитата на правата на човека в ЕС”; г-жа Здравка Калайджиева съдия в Съда по правата на човека в Страсбург „Значението на Лисабонския договор за материално-правната и процедурна закрила на индивидуалните права и свободи на гражданите на ЕС”; проф. д-р Андреас Физан (Хановер) – „Приспособяване на „Европейската конституция” във време на финансови и икономически кризи”.
Останалите лектори – проф. Мишел Еверсон (Великобритания) „Лисабонският договор и посегателството му върху върховенството на закона”; проф. д-р Сашо Георгиевски (Македония) – професор по международно право и право на ЕС в ЮФ на Университета „Кирил и Методий” в Скопие „Лисабонският договор и Източните Балкани: конституционни ценности (стойности), политическа солидарност и прагматизъм в политиката на разширяване на ЕС”; и г-н Александър Арабаджиев - съдия в Съда на ЕО в Люксембург, депозираха докладите си. Всички изнесени и депозирани доклади ще бъдат публикувани в отделно издание на СЮБ.
В конференцията участваха членовете на Aдминистративния съвет на Европейската асоциация за демокрация и права на човека (ЕАЮД), индивидуални и колективни членове на СЮБ (Съюзът на съдиите в България, Сдружение на съдии за обединена Европа, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Фондация адвокати за правата на човека, ЕЛСА и др.), студенти от Юридическия факултет - право и международни отношения, както и студенти по европеистика.

Поздравление от председателя на Народното събрание Цецка Цачева

___________________________________________________

На 4 юни 2010 г., в сградата на Съюза на юристите в България, Министерството на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Прокуратурата на РБ и Съюзът на юристите в България проведоха "ТРЕТА ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА".
Форумът се проведе при следния дневен ред:

1.Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България- състояние и развитие;

2. Участие на Министерството на правосъдието и органите на съдебната власт в изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Въведение в темите направиха Радка Петрова – председател на комисията за професионална квалификация, информационни технологии и статистика към ВСС, Румен Георгиев – зам. директор на Националната следствена служба и Емил Владимиров – прокурор във ВКП.

 

На Кръглата маса беше приета следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ,
ПРИЕТА НА ТРЕТАТА ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА
„ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”
4 юни 2010 г., София

         Участниците във форума

1. като се съобразяват с изнесените доклади, изказвания и препоръки, направени от участниците на кръглата маса на тема „Проблеми на информационните технологии в съдебната система”, организирана от Съюза на юристите в България, Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Прокуратурата на РБ;

 

2. като имат предвид препоръките на Европейската комисия по показателите за напредък в областта на съдебната реформа и мерките за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз, за използване на информационните технологии при противодействието на престъпността с оглед постигане на европейските изисквания по проблемите на информационните технологии в съдебната система;

 

3. като съзнават необходимостта от обща методология и модернизиране на дейността на органите на съдебната власт и Министерството на вътрешните работи при прилагане на информационните технологии в областта на наказателното правораздаване;

 

4. като констатират неефективните и неритмични инвестиции, причина за забавяне разработката и влизане в действие на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) в пълен обем

РЕШИХА:

 • Предлагат на Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет да осигурят необходимите средства за довършване на ЕИСПП през 2010 - 2011 г.
 • Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, ВСС, Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба и Националния статистически институт да предприемат спешни действия за създаване на условия за функциониране в пълен обем на Единна информационна система за противодействие на престъпността.
 • Предлагат на Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на правосъдието да ускорят приемането на проектите за нормативни актове по решение на ВСС – протокол № 42/2009 г. с цел въвеждане на електронен документ и електронен подпис, както и на електронна папка като алтернатива на делата на хартиен носител, изготвени по проект на ВСС „Обновени информационни системи и нормативна уредба на електронното правосъдие”.
 • Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ВСС и Прокуратурата на Р България да разширят работата и подобрят взаимодействието с браншовите организации в системата на информационните технологии.
 • Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ВСС и Прокуратурата на Р България да започнат внедряване на работещите автоматизирани системи за управление на делата в досъдебното производство.

ОТЗИВИ:

1. От Комисията по правни въпроси на Народното събрание

2. От Министерството на отбраната


3. От Националния статистически институт

******************************************************************

Столична община, Съюз на юристите в България, Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”, Държавна агенция „Архиви” и Софийски комитет „Васил Левски” проведоха  на 22 октомври 2010 г. Четвърта национална правно-историческа научна сесия „ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…” Сесията беше съпроводена от музейна изложба „...И знаме и олтар”, организирана с участието на Регионална дирекция „Архиви” – София.

Научната конференция се посвещава на 140 - годишнината от основаването на Софийския частен революционен комитет. Събитието се проведе под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова -  кмет на гр. София и бе уважено от Президента на Република България - г-н Георги Първанов.

-------------------------------------------------------------------------------

Съюзът на юристите в България проведе Общо събрание (XVIII конгрес) на 26.03.2010 г. в София, ул. Пиротска 7, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮБ между двете Общи събрания (конгреси)
2. Приемане на бюджет 2010 г.
3. Избор на нови членове
4. Разни

На Конгреса беше приета декларация, чийто текст поместваме:

ДЕКЛАРАЦИЯ
на
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

         Обезпокоен от очертаващата се тенденция на намеса в дейността на независимата съдебна власт и в частност на съдилищата, Съюзът на юристите в България заявява:

1. Проблемите, свързани с противодействието на престъпността трябва да бъдат ясно посочени като задължение и отговорност на съд, прокуратура, следствие и разследващи органи в МВР;

2. Взаимоотношенията между институциите за решаване и на проблемите с противодействието на престъпността могат и трябва да се осъществяват в рамките на компетентността на съответните органи, а не чрез медиите;

3. Данни за правонарушение или нарушаване на морално-етичните правила, трябва да се предоставят за проверка от компетентния дисциплинарен орган, а при наличие на данни за престъпление – на прокуратурата. Непроверени данни не следва да бъдат разгласявани от представители на държавните институции чрез медиите;

4. Противопоставянето на институциите, ангажирани в противодействието на престъпността не решава проблемите, а улеснява извършването и затруднява разкриването на престъпленията.

5. Съюзът на юристите в България добре разбира и подкрепя усилията на компетентните държавни органи в борбата с престъпността за постигане на общия и преследван от всички институции резултат, единствено и само със законни средства, характерни за всяка правова държава.

Декларацията е приета и гласувана единодушно от ХVІІІ-я конгрес на Съюза на юристите в България.

                                                             

Главен секретар: Цв. Спасова

_______________________________________________


Съюзът на юристите в България проведе своя редовен XVII конгрес на 27.03.2009 г.

След дълги и ползотворни дебати беше приета декларацията, чийто текст поместваме:


Д Е К Л А Р А Ц И Я

От XVII редовен конгрес на Съюза на юристите в България
София 27.03.2009 г.

Конгресът изразява несъгласие с опита в 40-тото Народно събрание, между двете четения на изменения в Закона за съдебната власт, да се подмени проекта на Министерския съвет. Вместо централизиране на следствените служби, на народните представители се предлага да превишат властта си и да променят конституционната форма на държавно управление - Следствието да премине в Прокуратурата, а Парламента вместо Висшия съдебен съвет да преназначава магистрати. Без да е обсъждано на първо четене се предлага и изменение в променения едва преди 3 месеца Наказателно-процесуален кодекс, с разместване на функции на конституционно установени органи.

Главен секретар: Б. Славчев

 

-----------------------------------------------------------------

 

На 8 февруари 2008 г., в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7 Министерството на правосъдието, Висшият съдебен съвет и Съюзът на юристите в България организираха експертна кръгла маса с участието на министър Миглена Тачева по проблеми на информационните технологии при следния дневен ред:

1. Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България – изпълнение и развитие;

2. Системи за управление на делата – състояние, внедряване и перспективи;

3. Участие на Министерството на правосъдието и органите на съдебната власт в изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Въведение в темите направиха г-жа Радка Петрова – председател на комисията за професионална квалификация, информационни технологии и статистика към ВСС, г-н Владислав Христозов – консултант, Емил Владимиров – прокурор във ВКП и г-н Румен Георгиев – зам. директор на Националната следствена служба.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА ЕКСПЕРТНАТА КРЪГЛА МАСА

„ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

8 февруари 2008 г. , София

 

Участниците във форума

 • като се съобразяват с изнесените доклади, изказвания и препоръки, направени по време на кръглата маса, организирана от Съюза на юристите в България, Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет на тема „Проблеми на информационните технологии в съдебната система”;
 • като имат предвид препоръките на Европейската комисия и в изпълнение на плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност с оглед постигане на европейските изисквания по проблемите на информационните технологии в съдебната система;
 • като съзнават потребността от синхронизирането и модернизирането на дейността на органите на съдебната власт при прилагане на информационните технологии в областта на правораздаването;
 • като имат предвид нуждата от прилагането на обща институционална и методологическа рамка за стандартизиране на информацията и обмена на данни в съдебната система

РЕШИХА:

 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет да актуализират Информационната стратегия на съдебната система в съответствие с променената нормативна уредба и препоръките на Световната банка.
 • Предлагат на Министерския съвет и на Министерство на правосъдието да укрепят административния капацитет на дирекцията за информационни технологии на министерството, включително с конкретно решение за по-високо заплащане на дефицитните специалисти.
 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет срочно да формират експертен съвет в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2008 г.на Министерство на правосъдието.
 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет да възложат на експертния съвет да извърши оценка на работещите в съдилищата системи за управление на делата и да предложи система(и) за внедряване. При оценката е възможно и използването на външни експерти.
 • Предлагат на Министерството на правосъдието да изработи единни стандарти за съвместимост на информационните продукти.
 • Предлагат на Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет да осигурят финансово и кадрово органите на съдебната власт за ускорено внедряване и създаване на условия за функциониране на информационните технологии;
 • Министерство на правосъдието и органите, участващи в междуведомствения съвет – Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратура на Република България, Националната следствена служба, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите и Националния статистически институт да предприемат спешни действия за създаване на условия за функциониране на Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Министерство на правосъдието и органите, участващи в междуведомствения съвет да сформират междуведомствена работна група, в която да бъдат включени магистрати (наказателен съдия, прокурор, следовател), дознател и ИТ експерт от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите и която да анализира готовността за въвеждане на ЕИСПП в експлоатация.

 

-----------------------------------------------------------------

 

ДО МЕДИИТЕ

Уведомяваме ви, че на организираната на 16 ноември 2007 г. от Съюза на юристите в България конференция на тема „Проблеми на противодействието на престъпността” със съдействието на Министерство на правосъдието, Прокуратурата на Р България, Министерството на вътрешните работи и Националната следствена служба беше приет заключителен документ - Декларация, която прилагаме за сведение. Същата е изпратена до всички държавни органи, които имат отношение по проблемите по противодействие на престъпността.

Форумът даде възможност да се поставят наболели въпроси в борбата с престъпността, както и да се потърсят решения на много от проблемите в институциите. На първо място, за създаване на единна методика за регистрация и отчет на престъпността, каквато няма от 1999 година. На второ място, за ускоряване завършването на разработваната вече 11 години Единна информационна система за противодействие на престъпността, както и за разширяване приложното поле на съществуваща или изграждане на нова автоматизирана система за управление на делата. На трето място, за неотложни промени в НПК, отнасящи се до материалната компетентност на следователите, оптимизиране дейността на дознателите и приоритетно финансово обезпечаване на досъдебното производство.

Предлагаме на медиите да дадат гласност на декларацията и да подпомогнат правните неправителствени организации в осъществяването на обществен контрол на отразените в приложената декларация предложения. Предлагаме също след шест месеца да направим съвместен анализ по изпълнението на Декларацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ

ВЛ. СЛАВОВ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ,

ПРИЕТА НА

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА”

16 ноември 2007 г., София

  Участниците във форума

*като съобразяват препоръките и констатациите, направени по време на националната конференция, организирана от Съюза на юристите в България, със съдействието на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Прокуратурата на Р България и Националната следствена служба на тема „ Проблеми на противодействието на престъпността ”;

 • като отчитат значението на противодействието на престъпността за върховенството на закона, развитието на гражданското общество, утвърждаването на правовата държава и на демократичните процеси;
 • като се съобразяват с препоръките на Европейската комисия и в подкрепа на плана за действие по глава Правосъдие и вътрешен ред за необходимостта за постигане на европейските изисквания по проблемите на противодействието на престъпността и съдебната реформа;
 • като съзнават потребността от синхронизирането и модернизирането на дейността на всички институции – държавни и граждански организации, имащи отношение към проблемите на превенцията, разкриването, разследването и наказването на престъпността;
 • като имат предвид нуждата от прилагането на обща методологическа рамка за стандартизиране на информацията и обмена на данни в съответствие със законите и изискванията за защита на правата на човека

РЕШИХА:

 • Предлагат на Министерския съвет и на работната група към Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи, в проекта за промени в НПК да бъдат включени следните предложения:

-да се даде възможност и на други служители на Министерство на вътрешните работи да извършват процесуално-следствени действия, с цел оптимизиране работата на дознателите;

-да се разшири материалната компетентност за разследване на следователите, за да се използва пълноценно капацитета им;

-да се разшири приложното поле на медиацията и на споразумението за решаване на наказателни дела, с възможност за прилагане в началото на досъдебното производството;

-да се прецизират с оглед на ефективността, сроковете за извършване на незабавното и бързото досъдебно производство;

-да се промени нормативната уредба с цел по-широко използване на събраните данни чрез СРС като доказателство в наказателния процес;

-да се даде законова делегация в НПК с подзаконов нормативен акт, утвърден от главния прокурор на РБ, министъра на вътрешните работи и директора на Националната следствена служба, да регламентират взаимодействието и координацията на органите на досъдебното производство и да създадат единна методика за уеднаквяване критериите за регистриране и отчитане на престъпността;

2. Предлагаме на Министерството на правосъдието съвместно с институциите, посочени в чл. 383 от Закона за съдебната власт да ускорят развитието на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), като задължително условие за подобряване на резултатите в противодействието на престъпността;

3. Предлагат на ВСС, МВР, Прокуратурата на РБ и НСлС да разширят съществуваща или разработят нова автоматизирана система за управление на делата (АСУД), с възможност за създаване на електронна папка на наказателните дела от момента на образуването на досъдебното производство;

4. Предлагат на Министерския съвет и на Министерството на администрацията и административната реформа да ускорят изграждането на оптичната кабелна връзка в страната, като задължително свързват към нея и органите на съдебната власт по места (съд, прокуратура и следствие);

5. Предлагат на Народното събрание да осигури на отделен ред целево финансиране, на ВСС, на МПр, на МВР и на МО с необходимите средства в бюджета за ресурсно обезпечаване на досъдебното производство, в това число за изграждането на ЕИСПП и АСУД;

6. Предлагат на Народното събрание в преходните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2008 г. да регламентира разпределение на част от превишението на приходите за дейности, свързани с противодействието на престъпността – компютъризиране, ЕИСПП и АСУД;

7. Предлагат на Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи да бъде усъвършенстван модела за професионално обучение и повишаване квалификацията на дознателите чрез дългосрочна обучителна програма с практическа насоченост - по аналогия на Националния институт на правосъдието и Училището за адвокати „Кр. Цончев”.

8. Предлагат на МВР да предвиди средства за осъществяване на дейност по обучение и квалификация на дознателите от правни неправителствени организации.


СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

-----------------------------------------------------------------

ПОКАНА ДО СЮБ

От 1 до 5 август 2007 г. в Ксиян, Провинция Шаанкси, Китай Китайското правно сдружение организира Втория регионален форум за правно сътрудничество, на който бяха поканени и членовете на СЮБ. Във форума взеха участие около 100 юристи - адвокати, правни експерти и научни работници, предприемачи от Азербайджан, Беларус, Китай, Чехия, Унгария, Индия, Киргизия, Монголия, Пакистан, Полша, Русия, Таджикистан и Узбекистан.

Темата беше „Укрепване на правното сътрудничество и съдействие за хармонично развитие на европейския и централно азиатския регион”, като дискусиите засегнаха ролята на правото в процеса на подкрепа на хармоничното развитие на този регион; правната защита на чужденците в дадена страна, както и сравнителното изследване на инвестиционните права.

_______________________________________________

 

Съюзът на юристите в България съвместно с Националния съюз на юрисконсултите проведе среща с юристи от Естония на 11.09.2007 г. в Дома на правника, ул."Пиротска" №7, гр. София.
Темите на дискусията бяха свързани с институциите на съдебната система в двете страни, действащите основни нормативни актове, начина на организация на юристите в неправителствени организации, професионалните интереси на отделни браншове на юристи.

________________________________________________

 

На 22 юни 2007 г. в Хановер се проведе Генералната асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД). В асамблеята взеха участие представители на юридическите организации на Франция, Италия, Германия, Великобритания, Румъния и България. Представител на Съюза на юристите в България бе зам. председателят г-н Димитър Гочев, който е и член на Административния съвет на ЕАЮД. На асамблеята бяха преизбрани председателят – Бил Боуринг и главният секретар – Томас Шмидт, както и Административният съвет на Асоциацията.

На 23 и 24 юни с подкрепата на ЕАЮД беше проведена и международна конференция на тема „Европейският конституционен договор – критика и алтернативи”, в която взе участие с кратък доклад проф. Снежана Начева – член на ЦС на СЮБ и преподавател в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”.

------------------------------------------------------------------------------

Меморандум между
Съюзът на юристите в България и
Китайската правна асоциация

 

Съюзът на юристите в България (СЮБ) и Китайската правна асоциация (КПА) подписаха Меморандум за сътрудничество на 29 май 2007 г. Меморандумът е израз на целите и общите интереси на двете организации за разширяване на сътрудничеството, за повишаване на ролята и престижа на юристите, за развитието на гражданското общество и изграждането на единно юридическо пространство, отговарящо на изискванията на демокрацията и устойчивия правов ред, както и за укрепване на мира и взаимното разбирателство между народите

По инициатива на Китайската асоциация през май 2007 г. в страната ни гостува тяхна делегация, водена от председателя на Асоциацията г-н Хан Жубин - бивш главен прокурор на Китайската Народна Република.

На срещата в сградата на Съюза присъства посланикът на Китай у нас г-н Юй Джънци, председателят на Асоциацията г-н Хан Жубин, главният секретар и генерален директор на международния департамент на КПА г-н Гу Жаомин, директорът на отдела за двустранен обмен г-н Ванг Вей и председателите на дружествата на провинция Гуангдонг г-н Ванг Юн и на Шанхай – г-н Шен Гуоминг. Съюзът на юристите в България от своя страна бе представен от председателя на СЮБ и конституционен съдия Владислав Славов, заместникът му – адвокат Йосиф Герон, от главния секретар на СЮБ г-жа Миглена Тачева и от членовете на Централния съвет - проф. Снежана Начева, председателя на Софийския районен съд Иван Колев и адвокат Маньо Манев.