Начало
Структура
Дейност
Конференции, кръгли маси
Квалификационни уикенди
Международна дейност
Дружества
Новини и инициативи
Център
Издателска дейност
Библиотека
Културен дом
Контакти
Полезни връзки
BGflag

             

Актуално

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 23 март 2018 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, от 10.00 ч. се проведе XXVI-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния невен ред: Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (ХХV-и и ХХVI -и); Освобождаване на членове на ЦС, избор на членове на ЦС (чл. 29, т. 2 от устава на СЮБ); Отчет на Контролната комисия; Отчет на бюджет 2017 г.; Приемане на бюджет 2018 г.; Разни.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС

(МАРТ 2017 г. до МАРТ 2018 г.)

 

Otchet sled 25 kongres.pdf

 

***************************************************************

По решение на ИБ и съгласно чл. 38 от Устава на СЮБ на 8 декември 2017 г. в сградата на СЮБ, София, ул. “Пиротска” №7, се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след XXV -ия Конгрес; Актуализация на бюджет 2017 г.; Насрочване на ХХVІ-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС

(МАРТ 2017 г. - ДЕКЕМВРИ 2017 г.)

Otchet SUB sled 25 Kongres mart-dekemvri 2017.docx


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС

(МАРТ 2017 г. - ЮНИ 2017 г.)

Otchet SUB sled 25 Kongres.docx / Link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конференция на тема
"Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация"
23.06.2017 г.

На 23 юни 2017 г. в зала "Георги Баев", Културен център "Морско казино", гр. Бургас се проведе конференция на тема "Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация", организирана от Апелативен съд - Бургас, Национална асоциация на медиаторите, Съюз на юристите в България и адвокатска колегия - Бургас. Модератори на събитието бяха г-жа Деница Вълкова, председател на Апелативен съд-Бургас и адв. Йосиф Герон, председател на Националната асоциация на медиаторите. Доклади представиха адв. Елиза Николова, председател на ПАМ, адв. Добромира Полименова и съдия Евгени Георгиев - СГС.

На 24 юни 2017 г. Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ с диригент Веселин Байчев за шеста поредна година изнесе концерт в зала "Георги Баев" на Културния център "Морско казино", гр. Бургас. Събитието беше организирано от Културния дом при СЮБ със съдействието на Община Бургас. Изпълненията на музикантите преминаха при голям успех и интерес от страна на публиката. В същата зала беше представена изложба на бургаски юристи спортисти.

**********************************

Експертна кръгла маса на тема
„10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“

На 12 май 2017 г. в сградата на Съюза на юристите в България в гр. София се проведе Експертна кръгла маса на тема „10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“.

Форумът беше организаран от Съюза на юристите в България, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати «Кр. Цончев».

.

Съюзът на юристите в България подготви тезиси, които бяха разгледани на кръглата маса.

.

Във форума участваха омбудсманът на Р България г-жа Мая Манолова, председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, председателят на КЧСИ г-н Георги Дичев, председателят на Арбитражния съд към БТПП г-н Благовест Пунев, висши магистрати, представители на адвокатската гилдия и др.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА
СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 10 юни 2016 г., в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” №7, се проведе тържествено събрание, с което бе отбелязана 50-та годишнина от основаването на Съюза на юристите в България,който обединява повече от 3500 юристи, индивидуални и 19 колективни членове от всички юридически професии. Поканени бяха всички юристи, свързани със създаването, укрепването и развитието на Съюза. 50 години заедно отпразнуваха всички правници, представители на различните професионални гилдии.

Проявата бе организирана от Съюза на юристите в България и Министерство на правосъдието съвместно с Висшия съдебен съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Висшия адвокатски съвет, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на РБ и редица други правни неправителствени организации.

.

Присъстваха представители на държавни институции, правни неправителствени организации, председатели на дружества на СЮБ в страната, изявени юристи, роднини и наследници на основателите на Съюза.

.

Приветствени слова, поздравителни адреси и подаръци поднесоха съветникът по правни въпроси на президента – Наталия Киселова, която връчи и почетния знак на Президента на РБ, зам. министърът на правосъдието – Виргиния Мичева–Русева, представители на ВСС, Омбудсманът на РБ – Мая Манолова, председателят на Висшия адвокатски съвет – Ралица Негенцова, председателите на Съюза на съдиите в България – Атанас Атанасов, Българска съдийска асоциация – Богдана Желявска, Асоциацията на прокурорите – Евгени Иванов, Камарата на следователите – зам.-председателят Владимир Петров, председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители – Георги Дичев, председателят на Националния съюз на юрисконсултите – Кристина Димитрова, председателят на Български дискусионен форум – Милко Живков, председателят на Фондация „Славяни“ и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД – Захари Захариев, председателят на дружеството на СЮБ във Велико Търново – Митко Минев, председателят на дружеството в гр. Девин – Елка Хаджиева и председателят на Апелативен съд гр. Бургас – Деница Вълкова.

.

Интересен и подробен доклад за историята и развитието на Съюза изнесе председателят Владислав Славов.

.

С почетен знак „50 години СЮБ“ за принос в създаването, укрепването и развитието на Съюза на юристите в България бяха наградени 25 от учредителите и членове на Съюза с дългогодишна значима дейност през годините. Някои от наградените юристи споделиха спомени и интересни моменти от живота на организацията.

.

.

.

.

.

.

********************************************************************

.

.

Висшият съдебен съвет, Министерство на правосъдието на Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Върховеният касационен съд, Върховният административен съд и Съюзът на юристите в България в сътрудничество с „Апис Европа“ АД проведоха на 12 февруари 2016 г. Кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ( ECLI ) в България –предизвикателства и перспективи“.

.

.

.

.

.

__________________________________________________________________________________