Предстоящи събития

Финансов уебинар на тема: Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка за финансово отчитане

Фирма „АПИС ЕВРОПА“ ще проведе финансов уебинар на тема:

Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка за финансово отчитане

на 15.12.2020 г. от 09.30 ч.

Основната тема на уебинара е:

  • Изготвяне на Годишния финансов отчет за 2020 г. Концептуална рамка за финансово отчитане

лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, регистриран одитор