BGflag

             

Актуално

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС

(МАРТ 2017 г. до МАРТ 2018 г.). Otchet sled 25 kongres.pdf
****************************************************************

По решение на ИБ и съгласно чл. 38 от Устава на СЮБ на 8 декември 2017 г. в сградата на СЮБ, София, ул. “Пиротска” №7, се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след XXV -ия Конгрес; Актуализация на бюджет 2017 г.; Насрочване на ХХVІ-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС(МАРТ 2017 г. - ДЕКЕМВРИ 2017 г.)
Otchet SUB sled 25 Kongres mart-dekemvri 2017.docx

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В ПЕРИОДА СЛЕД 25-ИЯ КОНГРЕС
(МАРТ 2017 г. - ЮНИ 2017 г.) Otchet SUB sled 25 Kongres.docx / Link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конференция на тема
"Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация"
23.06.2017 г.

На 23 юни 2017 г. в зала "Георги Баев", Културен център "Морско казино", гр. Бургас се проведе конференция на тема "Ролята на съдията, адвоката и медиатора в процедурата по медиация", организирана от Апелативен съд - Бургас, Национална асоциация на медиаторите, Съюз на юристите в България и адвокатска колегия - Бургас. Модератори на събитието бяха г-жа Деница Вълкова, председател на Апелативен съд-Бургас и адв. Йосиф Герон, председател на Националната асоциация на медиаторите. Доклади представиха адв. Елиза Николова, председател на ПАМ, адв. Добромира Полименова и съдия Евгени Георгиев - СГС.

На 24 юни 2017 г. Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ с диригент Веселин Байчев за шеста поредна година изнесе концерт в зала "Георги Баев" на Културния център "Морско казино", гр. Бургас. Събитието беше организирано от Културния дом при СЮБ със съдействието на Община Бургас. Изпълненията на музикантите преминаха при голям успех и интерес от страна на публиката. В същата зала беше представена изложба на бургаски юристи спортисти.

************************************************************************************************

Експертна кръгла маса на тема
„10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“

На 12 май 2017 г. в сградата на Съюза на юристите в България в гр. София се проведе Експертна кръгла маса на тема „10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“.

Форумът беше организаран от Съюза на юристите в България, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати «Кр. Цончев».

 

Съюзът на юристите в България подготви тезиси, които бяха разгледани на кръглата маса.

 

Във форума участваха омбудсманът на Р България г-жа Мая Манолова, председателят наВисшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, председателят на КЧСИ г-н Георги Дичев, председателят на Арбитражния съд към БТПП г-н Благовест Пунев, висши магистрати, представители на адвокатската гилдия и др.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА
СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 10 юни 2016 г., в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” №7, се проведе тържествено събрание, с което бе отбелязана 50-та годишнина от основаването на Съюза на юристите в България,който обединява повече от 3500 юристи, индивидуални и 19 колективни членове от всички юридически професии. Поканени бяха всички юристи, свързани със създаването, укрепването и развитието на Съюза. 50 години заедно отпразнуваха всички правници, представители на различните професионални гилдии.

Проявата бе организирана от Съюза на юристите в България и Министерство на правосъдието съвместно с Висшия съдебен съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Висшия адвокатски съвет, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на РБ и редица други правни неправителствени организации.

Приветствени слова, поздравителни адреси и подаръци поднесоха съветникът по правни въпроси на президента – Наталия Киселова, която връчи и почетния знак на Президента на РБ, зам. министърът на правосъдието – Виргиния Мичева–Русева, представители на ВСС, Омбудсманът на РБ – Мая Манолова, председателят на Висшия адвокатски съвет – Ралица Негенцова, председателите на Съюза на съдиите в България – Атанас Атанасов, Българска съдийска асоциация – Богдана Желявска, Асоциацията на прокурорите – Евгени Иванов, Камарата на следователите – зам.-председателят Владимир Петров, председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители – Георги Дичев, председателят на Националния съюз на юрисконсултите – Кристина Димитрова, председателят на Български дискусионен форум – Милко Живков, председателят на Фондация „Славяни“ и Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД – Захари Захариев, председателят на дружеството на СЮБ във Велико Търново – Митко Минев, председателят на дружеството в гр. Девин – Елка Хаджиева и председателят на Апелативен съд гр. Бургас – Деница Вълкова.

Интересен и подробен доклад за историята и развитието на Съюза изнесе председателят Владислав Славов.

 

С почетен знак „50 години СЮБ“ за принос в създаването, укрепването и развитието на Съюза на юристите в България бяха наградени 25 от учредителите и членове на Съюза с дългогодишна значима дейност през годините. Някои от наградените юристи споделиха спомени и интересни моменти от живота на организацията.

.

.

.

.

********************************************************************

Висшият съдебен съвет, Министерство на правосъдието на Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Върховеният касационен съд, Върховният административен съд и Съюзът на юристите в България в сътрудничество с „Апис Европа“ АД проведоха на 12 февруари 2016 г. Кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ( ECLI ) в България – предизвикателства и перспективи“.

.

.

.

__________________________________________________________________________________

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б
18 април 2016 г. 

На 18 април 2016 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев, министърът на правосъдието г-жа Екатерина Захариева.


В своето слово към участниците и гостите на тържеството, председателят на Народното събрание призова да продължи дебата за правото и справедливостта, „защото докато го има, ще знаем, че демокрацията и демократичните процеси в нашето общество са необратими“ . Една от най-важните промени, от които се нуждаем, е да се повиши престижът и авторитетът на съдебната власт и гражданите да повярват в правосъдната система.


Председателят на Народното събрание акцентира върху няколко важни годишнини през настоящата година - 137-годишнината от приемането на Търновската конституция, 25 години от приемането на действащата конституция на Р България, от създаването на Конституционния съд и на Висшия съдебен съвет.


През 2016 г. ще отбележим и 50-годишнината от създаването на Съюза на юристите в България, създаден, за да защитава престижа на различните юридически професии и да работи за издигане на правната култура на българското общество, подчерта председателят на Народното събрание. Според Цецка Цачева Съюзът достойно изпълнява тази мисия, активен и компетентен участник е в законодателната дейност, работи в тясна връзка с представителите на неправителствените организации, структурите на гражданското общество и медиите.

Председателят на Конституционния съд проф. Борис Велчев и министърът на правосъдието г-жа Екатерина Захариева поздравиха юристите с професионалния им празник.

Приветствия бяха поднесени от името на президента на Р България Росен Плевнелиев и на вицепрезидента г-жа Маргарита Попова. Поздрави към участниците в тържеството отправиха г-н Боян Магдалинчев от името на Асоциацията на българските административни съдии, г-н Атанас Атанасов – Съюз на съдиите в България, г-жа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. Сред официалните гости бяха и заместник-председателите на Народното събрание Явор Хайтов и Явор Нотев, членовете на ВСС Ясен Тодоров и Милка Итова, народни представители. Присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

По решение на ЦС на СЮБ 12 (дванадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.

 

 


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Георги Ангелов – конституционен съдия

Даниела Ангелова – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура.

Димитър Тончев , главен секретар на ВСС

Иван Стръмски – Частен съдебен изпълнител, гр. Стара Загора.

Красимир Влахов - заместник председател на Върховния касационен съд.

Красимир Катранджиев – нотариус.

Мария Странджанска – юрисконсулт.

Милка Панчева – Председател на отделение във Върховния административен съд.

Митко Минев – адвокат, гр. Велико Търново

Николай Гунчев – съдия във ВАС.

Петко Петков –  председател на Камарата на следователите в България.

Стефан Ботев - адвокат в Софийска окръжна адвокатска колегия.

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи Висшия адвокатски съвет. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и  наградата на издателство СИБИ за студент по право с отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Деница Иванова Асеникова,  студентка, V курс на ЮФ.

С наградата на АПИС за професионални постижения в областта на правото бе отличен доц. Атанас Семов.

 

Съдия Милка Панчева, ВАС

 

Петко Петков, Камара на следователите в България

 

Мария Странджанска, НСЮ

 

Партньор на СЮБ за 2016 г. - ВАдвС

 

Традиционно награди получиха и журналисти за свои публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – публикация в централния печат, публикация в местен печат и излъчен материал в електронна медия.

Наградени са журналистите:

Ирина Матева-Кънчева, в-к „Банкеръ“, „ П араграф 22“ за материала „Имитация на правосъдие“ 

Пламен Николов, в-к „Добруджанска трибуна“, гр. Добрич за материала „Кой стои зад разстрела на хотелиера Тинко Георгиев?“

Боби Ваклинов, Нова телевизия, „Господари на ефира“ за материала „Професор от НСА урежда изпити срещу секс“

По случай 50-годишния юбилей на СЮБ беше представена специална селекция вино с етикет „50 години Съюз на юристите в България”.

По традиция Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

Боби Ваклинов, Нова телевизия, "Господари на ефира"

*********************************************************************

XXIV КОНГРЕС НА СЮБ
25.03.2016 г.

На 25 март се проведе XXIV-я КОНГРЕС на Съюза на юристите в България. На Конгреса присъстваха 105 делегати - представители на дружествата на СЮБ в страната и колективните членове.

С голямо внимание и интерес беше изслушан отчета за дейността на СЮБ за периода март 2015 - март 2016 г. и между XIX-я и XXIV-я конгреси, представен от г-н Владислав Славов, председател на СЮБ. Г-н Славов подчерта значението на СЮБ като организация, която поддържайки своите традиции, се превърна в естествен обединителен център за юристите в България, организация, която през 2016 г. ще празнува 50-годишен юбилей. За този период Съюзът постигна значителни успехи, не само в своя вътрешно-съюзен живот, но и в организирането и провеждането на много обществено значими дейности в областта на държавното управление, на законодателството, на съдебната реформа, както и обучение и повишаване квалификацията на всички юристи в България.

Делегатите избраха председател и органи на управление.

За председател на СЮБ единодушно бе избран г-н Владислав Славов.

За членове на Централния съвет бяха избрани: Йосиф Герон - зам.-председател; Николай Гунчев - зам-председател; Ваня Савова-Цветанова; Красимир Катранджиев, Валентин Вълков, Ралица Негенцова, Дешка Рачевец, Димитър Гочев, Марио Димитров, Миглена Тачева, Елена Нонева, Златка Илиева, Румен Андреев и Христофор Кондев.

За членове на Контролната комисия бяха избрани: Маньо Манев, Стефан Ботев, Елка Хаджиева, Румяна Христова и Иван Стръмски.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  СЮБ
16 април 2015 г. 

На 16 април 2015 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията и юриста. Тържествено слово произнесе председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Той призова юридическата общност да бъде единна в подкрепата си за осъществяване на съдебната реформа в България. Министърът на правосъдието г-н Христо Иванов поздрави юристите за празника и от своя страна ги призова да се включат в дебата за промени в Конституцията, за да има ефективна реформа в съдебната система.

Приветствия към колегите юристи поднесоха госпожа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Красимир Катранджиев – председател на Нотариалната камара и г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. На тържественото честване присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

По решение на ЦС на СЮБ 9 (девет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-прредседателя г-н Йосиф Герон.


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Боян Магдалинчев – съдия, зам.-председател на ВАС и председател на Асоциацията на българските административни съдии

Евгени Иванов - председател на Асоциацията на прокурорите в България

Ели Христова - адв. Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев”

Елка Хаджиeва – съдия в РС гр. Девин и председател на дружество на СЮБ

Катина Клявкова – медиатор, Национална асоциация на медиаторите

Йордан Школагерски - адвокат

Проф. Огнян Герджиков - преподавател

Петър Георгиев – завеждащ следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе

Цвятко Миланов – нотариус, гр. Русе (най-възрастният нотариус в България).

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА“ получи Община Бургас. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.

Традиционно награди получиха и журналисти за свои публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – публикация в централния печат, публикация в местен печат и излъчен материал в електронна медия.


Наградени са журналистите:

Владимира Георгиева , в-к „Труд“ за материала „СРС-то не затваря вратата на съдебната зала“ – 09.12.2014 г.

Мила Кюлюмова, в-к „Екип 7“, гр. Разград, за материала „Омагьосаният кръг на институциите докара уволнена жена до просешка тояга“ – 27.02.2015 г.

Петър Нанев, предаването „ bTV Репортерите“, БТВ – „Необяснимо бездействие. Злоупотреби за милиони във ВМА“ – 22.02.2015 г. 

И тази година Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

*************************************************************************************

На 27 март 2015 г. се проведе XXІII-ия конгрес на Съюза на юристите в България,

който протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса

2. Отчет на Контролната комисия

3. Отчет на бюджет 2014 г.

4. Приемане на бюджет 2015 г.

5. Изменение на членове 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 и 18 от Устава на СЮБ относно статута на колективните членове

6. Разни

*************************************************************************************

 Адвокат Тодор Бурилков награден
с орден "Св. Св. Кирил и Методий" – огърлие

На 7 юли 2014 г. на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 президентът на Р България Росен Плевнелиев удостои с орден "Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие един от най-авторитетните български адвокати - Тодор Бурилков. Предложението е внесено в МС от правосъдния министър Зинаида Златанова по инициатива на ЦС на Съюза на юристите в България, на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България, Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" и Българския институт за правни инициативи.

Тази година Тодор Бурилков ще навърши 90 години, 60 от които е посветил на адвокатурата. Високото отличие е мотивирано с големите заслуги на адвокат Бурилков за укрепване на демократичните институции и на адвокатурата у нас, на правораздаването, за защита на правата на човека, за неговата цялостна професионална, научна, преподавателска и обществена дейност. Адв. Бурилков има значим принос за развитието на демократичните процеси в страната и за дейността на Висшия адвокатски съвет.

През 1992 г. е председател на софийския адвокатски съвет, а след възстановяването на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) е и два мандата негов председател - от 1992 г. до 1998 г. 

Организира и участва лично като лектор в ежегодни семинари за млади адвокати по теми, свързани с новия Закон за адвокатурата и Деонтологичните правила за упражняване на адвокатската професия, както и по всички проблеми, интересуващи българската адвокатура.

Адвокат Бурилков е и един от учредителите и член на Обществения съвет по Правна инициатива за обучение и развитие (ПИОР) и осигурява финансовата помощ за адвокатурата не само посредством ПИОР, но и чрез сродни чуждестранни организации, благодарение на което се провеждат множество семинари за българските адвокати, в които се включва и като лектор. От 2001 до 2010 г. е председател на сдружение "Немскоговорящи адвокати в България". В периода 2001 – 2005 г. е председател на Българската лига за правата на човека, която е член на Международната федерация за правата на човека, акредитирани към ООН и Съвета на Европа.

**************************************************************************


ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б
16 април 2014 г.

Съюзът на юристите в България проведе на 16 април 2014 г. тържествено събрание послучай Деня на Конституцията и юриста и по повод 135-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. Тържествено слово произнесе вицепрезидентът на Р България г-жа Маргарита Попова. Приветствия бяха поднесени от председателя на Народното събрание Михаил Миков и заместник министър-председателят и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова.

Приветствия към колегите юристи поднесоха г-жа Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, г-н Красимир Катранджиев – председател на Нотариалната камара и г-н Борислав Белазелков – зам.-председател на Съюза на съдиите в България. На тържеството присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съветВисшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара и известни и уважавани имена на юридическата общност в България.


По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Плакет на СЮБ и грамота получи Камарата на следователите в България по случай 15 години от основаването й - 1999 г. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов.

НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Благовест Пунев – конституционен съдия

проф. Лазар Груев – председател на ВКС

Сабрие Сапунджиева – зам.-министър на правосъдието

Марио Димитров - съдия във върховен административен съд
Диана Митева – съдия в Окръжен съд, гр. Варна

Камен Михов – зам.-гл. Прокурор и представител в Евроюс

Петя Тянкова – секретар на президента по правни въпроси

Йордан Цветанов – зам.-председател на ВАдвС и член на ЦС на СЮБ

Валентина Бакалова – адвокат

Милена Илчева – нотариус в гр. Бургас и зам.-председател на Съвета на нотариусите

Милко Живков -  адвокат и председател на Български дискусионен форум

За четвърта поредна година Съюзът на юристите в България връчва НАГРАДА „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА“. Наградата е учредена през 2011 г. и нейни носители са Представителството на ЕК в България, АПИС-Бългория и Общобългарския комитет и фондация „Васил Левски”. За 2014 г. наградата (плакет на СЮБ и грамота) получи Фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” с председател г-н Росен Хубенов. Наградата се присъжда за дългогодишно и активно сътрудничество.


Г-н Славов представи годишните награди на СЮБ на журналисти за публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт.

Наградата на Съюза на юристите в България е предметна награда, грамота и карта за 7 дни почивка в базата в с. Боженци.


Наградени са журналистите:

Огнян Стойчев (централен печат) - за поредицата материали в седмичното издание за законност и власт „Параграф 22” на в. „Банкеръ”;

Красен Николов (електронна медия) – Медияпул, за материалите „Държавата е платила над 300 000 лева за бавно правосъдие“ и "Килърите" на съдебната власт“.Пламен Караиванов (регионален печат) - в-к „Янтра днес”, гр. Велико Търново, за материала „Споразуменията по наказателни дела или за какво се договарят прокуратурата и престъпниците“.

По случай професионалния празник на юристите председателят на парламента г-н Михаил Миков награди СЮБ с почетен плакет на Народното събрание на Р България.


Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

***********************************************************************************

На 28 март 2014 г. се проведе XXІI-ия конгрес на Съюза на юристите в България,

който протече при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса

2. Отчет на Контролната комисия

3. Отчет на бюджет 2013 г.

4. Приемане на бюджет 201 4 г.

5 . Промяна в Устава за изменение на размера на членския внос

6. Вливане на Правна инициатива за обучение и развитие – Варна (чл. 12 ЗЮЛНЦ) в Съюза на юристите в България

7. Разни

****************************************************************************** 

 

ОФЕРТА

„Ивиком” ЕООД работи съвместно със СЮБ от 1995 година.

Като дългогодишен партньор в качеството си на домакин хотелски комплекс Бряста *** край Велико Търново съгласно договора за съвместна дейност със СЮБ предоставя 20% отстъпка за организирани мероприятия на юристите в България за всички услуги в комплекса.

Хотелски комплекс „Бряста” се намира на 8 км от Старопрестолния град Велико Търново. Разположен е сред красива гориста местност благоустроена в уникален парк на брега на река Дряновска. Природата, спокойствието, отличната база, условията за спорт и развлечения, близостта до културно-историческите забележителности на региона определят комплекса като привлекателно място. Децата ще се зарадват на детската площадка с множество атракции, киносалон и детски басейн. Не пропускайте възможността да Ви приспива ромонът на реката и да Ви събужда песента на птиците!

 

Ресторанти и места за развлечения:

Ресторант „Бряста” – 100 места с три дискретни VIP зали; Лятна градина„Весело село” - 150 места; Винена зала, Бар басейн - 100 места.

- Обяд по трикомпонентно меню, включващ: супа, основно-готвено ястие, десерт, минерална вода .

- Вечеря по трикомпонентно меню, включваща : салата, основно ястие, десерт, минерална вода.

- Официална вечеря по трикомпонентно меню по избор, включваща : салата, основно ястие, десерт, минерална вода, алкохол.

Допълнително договаряне за Дисководещ с Караоке-Парти или Оркестър.

Две конферентни зали с капацитет до 70 места, с дневна светлина, оборудвани с мултимедиен проектор, екран и флипчарт. Конферентните зали са оборудвани с мултимедия, флипчарт, озвучителна система, екран.

Телефон на хотела за допълнителна информация: +359 (0)61/89 79 07

Телефон за резервации: 0885 706 771, (02) 40 10 519

http://www.bryasta.com

e-mail: admin@bryasta.com

***********************************************************************************

 

 

На 11 декември 2013 г. Съюзът на юристите в България, Университетът за национално и световно стопанство и Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” проведоха ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ВЕЧЕР по случай 160 години от рождението на акд. Стефан Бобчев – изтъкнат юрист, държавник, дипломат и публицист.

Доклади за живота и  богатата му обществена, политическа и публицистична дейност изнесоха: проф. д-р Сашо Пенов – декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”; проф. д-р Мария Манолова – БАН – „Проф. Ст.С. Бобчев – виден юрист, учен, изследовател, политик и общественик”; проф. д-р Стефка Наумова –ИДП – БАН "Правно-социологическите възгледи на проф. Ст. Бобчев в контекста на модерната европейска юриспруденция”; проф. д-р ист.н. Димитър Саздов - УНСС „проф. Ст. Бобчев – общественик и държавник”; гл. ас. Нели Радева – УНСС – „Проф. Ст. Бобчев – изследовател на семейното обичайно право”; гл. ас. Петър Първанов – ЮЗУ „Неофит Рилски” – „Участието на проф. Бобчев в парламентарния живот на България”. Водещ на събитието беше г-н Маньо Манев - д-р по право.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На 28 ноември 2013 г. Съюзът на юристите в България и Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организираха ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ на 80-ия рожден ден на проф. Кино Лазаров. Много колеги, приятели, представители на различни институции уважиха с присъствието си юбиляра. Встъпително слово произнесе Владислав Славов, председател на СЮБ. Музикален поздрав към рожденика и присъстващите на събитието гости поднесе дуо Зорница Радионова (пиано) и проф. Йосиф Радионов (цигулка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 9 ноември 2013 г. в гр. Велико Търново беше проведено заседание на Централния съвет на Съюза на юристите в България при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ след ХХІ конгрес

2. Актуализация на бюджет 2013 г.       

3. Насрочване на ХХІІ конгрес / Общо събрание. Определена е датата 28 март 2014 г.

4. Разни

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председателят на Съюза на юристите в България с награда от Нотариалната камара

На тържественото събрание на Нотариалната камара на България по повод 15-годишнината от създаването на съвременния български нотариат, състояло се на 25 октомври 2013 г., председателят на СЮБ г-н Владислав Славов получи почетна награда за значим принос в развитието на нотариата.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаваният юрист, политик и общественик Неделчо Беронов беше удостоен
от президента на Р България с най- високото държавно отличие
орден "Стара планина" - първа степен

            Предложението за неговото награждаване е по инициатива на Централния съвет на Съюза на юристите в България и се прави заради заслугите му за за укрепване на демократичните институции и правораздаването, за утвърждаване на Р България като правова държава, за защита правата на човека и за цялостната му професионална, научна и обществена дейност.

Г-н Неделчо Беронов е юрист с над 50 години стаж. Той завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1951 г. и Висшия икономически институт в София през 1972 г. В периода 1954-1991 г. е арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна. Заема длъжността арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата през 1977-1997 г.

В периода от 1993 г. до 1997 г. е хоноруван извънреден доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна. Има много публикации в юридически списания.

След промените през 1989 г. започва да участва в политическия живот на България и през 1997 г. е избран за народен представител от ОДС и член на Комисията по правни въпроси в 38-то Народно събрание.

От есента на 1997 е член на Конституционния съд, избран с безпрецедентно единодушие от парламентарната квота, а от октомври 2003 г. е председател на КС с тригодишен мандат. Г-н Беронов има съществен принос и за развитието на дейността на правните неправителствени организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б

2013 г.

На 16 април 2013 г. в Салона на Съюза на юристите в България бе проведено тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. Тържествени слова произнесоха министърът на правосъдието г-н Драгомир Йорданов и председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. Приветствия бяха поднесени от името на президента на Р България Росен Плевнелиев и зам.-министър председателя и министър на регионалното развитие г-жа Екатерина Захариева, главния прокурор Сотир Цацаров и зам.-гл. прокурор г-жа Пенка Богданова, от г-жа Соня Найденова - представляващ ВСС, гл. секретар на ВАС г-н Валентин Бенатов, председателя на Нотариалната камара г-н Красимир Катранджиев, председателя на Съюза на съдиите в България г-жа Таня Маринова и председателя на Националния съюз на юрисконсултите г-н Георги Китанов.

 

На тържеството присъстваха членове на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, председателят на Софийска адвокатска колегия г-н Петър Китанов, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара и известни и уважавани имена на юридическата общност в България.

По решение на ЦС на СЮБ тринадесет юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, министъра на правосъдието г-н Драгомир Йорданов и председателя на ВКС проф. Лазар Груев.


Фотограф Лилия Йотова

 Фотограф Лилия Йотова


НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

Деница Вълкова - зам.-министър на правосъдието

Светлин Микушински – нотариус

доц. д-р Веселин Вучков – преподавател, Академия на МВР

Веселка Коева – адвокат, гр. В. Търново

Ели Христова – адвокат, научен секретар - Център за обучение на адвокати «Кр. Цончев»

доц. Анета Антонова – преподавател СУ «Св. Климент Охридски»

Светлана Гюрова – адвокат, преподавател –медиатор

Димитър Генчев – прокурор ВКС

чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова -  Конституционен съд на Р България

Илиана Димитрова – адвокат, гр. Плевен

Румен Василев - следовател

Елена Нонева – адвокат, председател Д-во на СЮБ Стара Загора

посмъртно - Емилия Комитова (адвокат)

Деница Вълкова - зам.-министър на правосъдието / чл. кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова -  КС на Р България
Фотограф Лилия Йотова


Елена Нонева – адвокат, председател Д-во на СЮБ Стара Загора
Фотограф Лилия Йотова

За трети път бе връчена НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ”.

През 2013 г. СЮБ награди Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски” за активно и дългогодишно сътрудничество.


проф. Дойно Дойнов - председател на Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”
Фотограф Лилия Йотова

 

За пореден път бяха връчени награди на журналисти. СЮБ награди за публикации на правна тематика и за точно и обективно отразяване дейността на органите на съдебната власт журналистите:

Румен Савов (централен печат) - за поредицата материали в седмичното издание за законност и власт „Параграф 22” на в. „Банкеръ”;
Димитър Абрашев (електронна медия) – телевизия България ОН ЕР, за предаването „Темида”;
и Ирина Генова (регионален печат) - в-к „Черноморски фар”, гр. Бургас, за материала „Брокери на имоти си чистят „черните овце”. (Обединяват се нотариуси и адвокати срещу имотните измами).


Румен Савов - „Параграф 22”, в. „Банкеръ”
Фотограф Лилия Йотова

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 29 март 2013 г. се проведе XXІ-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (Общи събрания)

2. Отчет на бюджет 2012 г. и приемане на бюджет 2013 г.       

3. Отчет на Контролната комисия

4. Разни

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  С Ю Б

2012 г.

На 19 април 2012 г. в Салона на Съюза на юристите в България бе проведено тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. Участващите в събитието юристи бяха приветствани от вицепрезидента г-жа Маргарита Попова и министъра на правосъдието г-жа Диана Ковачева. На тържеството присъстваха зам.-вътрешният министър г-н Веселин Вучков, председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, представители на Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и други представители на юридическата общност в България.

По решение на ЦС на СЮБ тринадесет юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов, г-жа Маргарита Попова и проф. Лазар Груев.

 


 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДЕНИ ЮРИСТИ 

 

ДАНИЕЛА ДОКОВСКА – адвокат, ВАдвС

КЕТИ МАРКОВА, съдия във Върховен касационен съд

ТЕОДОРА НИКОЛОВА, съдия във Върховен административен съд
ИЛИЯНА ПОПОВА – председател на Апелативен съд, гр. Велико Търново

ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ – прокурор, Окръжна прокуратура, гр. Ловеч

ГЕОРГИ ДИЧЕВ, частен съдебен изпълнител, председател на Контролния съвет на

Камарата на частните съдебни изпълнители

ДОЙЧИН ДОЙЧЕВ – главен секретар на Комисията за защита от дискриминация

КАМЕН КАМЕНОВ - нотариус, гр. София

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ МАНОЛОВА – СУ «Климент Охридски»

МАЯ КИПРИНСКА – член на Висшия съдебен съвет

ПЕТЯ КОЛЧЕВА – адвокат, САК

СВИЛЕН ТУРМАКОВ – зам.-директор на НСлС
СТЕФАН ПЕТРОВ – член на Висшия съдебен съвет

 


За втори път бе връчена НАГРАДАТА НА СЮБ „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА”. През 2012 г.
СЮБ награди „АПИС БЪЛГАРИЯ” ООД за активно и дългогодишно сътрудничество. Наградата бе връчена на управителя на фирмата Васил Христович.


За единадесети пореден път бяха връчени награди на журналисти. СЮБ и ВСС наградиха за публикации на правна тематика и за точно и обективно отразяване дейността на органите на съдебната власт журналистите:


Павлина Желева
(централен печат), за поредицата материали „Съдебната реформа”, в-к „Труд”;

Мая Костадинова (електронна медия) – БТВ, за предаването „Код: Криминално”;
и Ваня Кюрчева (регионален печат) - в-к „Посредник”, гр. Плевен, за материала „Темида е с вързани очи, а плевенската и глуха” с подзаглавие „Директорка на детска градина без съдебен статут решава знаково дело”. 

Денят на Конституцията и юриста беше отбелязан и с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 30 март 2012 г. се проведе XX-ия конгрес на Съюза на юристите в България, който протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за дейността на СЮБ между ХІХ-ти и ХХ-ти (Общи събрания) конгреси

2. Отчет на бюджет 2011 г. и приемане на бюджет 2012 г.       

3. Отчет на Контролната комисия

4. Разни

- изменение размера на членския внос на колективните членове

- приемане на Програма за осъществяване на общественополезна дейност от СЮБ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 21 ноември 2011 г. Съюзът на юристите в България под патронажа и с личното участие на г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание, проведе КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Участваха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и на правни неправителствени организации, които обсъдиха проблемите на съдебната реформа и на Висшия съдебен съвет и по-конкретно следните въпроси:

  1. Необходими ли са промени в правната уредба на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет?

  2. Какво съдържание следва да бъде вложено в препоръките в Раздел IV, т. 1, б. „а” на Доклада на Европейската комисия за напредъка на България от м. юли 2011 г.?

  3. Необходимо ли е изменение в действащи закони и/или в Конституцията?

  4. Конституционните промени, ако такива се предлагат, могат ли да се извършат от обикновено Народно събрание или изискват Велико народно събрание?

На кръглата маса бяха направени многобройни предложения за осъществяване на съдебната реформа и за съобразяване с препоръките в Доклада за напредъка на България от м. юли 2011 г.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от участниците в Кръглата маса по проблемите на конституционния модел

на Висшия съдебен съвет и необходими ли са промени в правната уредба

21 ноември 2011 г. – Съюз на юристите в България

 

1 . Номиниране, излъчване и избор на членове на ВСС

       - нормативно да се демократизира процесът по излъчване от парламентарната квота;

       - демократичната процедура по защита на кандидатурите и изборът, трябва да бъде проведен с мнозинство от 2/3;

       - без да са необходими конституционни промени, с промени в Правилника на НС и в ЗСВ с много пространно разписване на достатъчно гъвкава уредба да позволи да се номинират, да се излъчват и да се избират членовете и на съдебната, и на парламентарната квота по начин, по който легитимността ще даде след това основа на легитимация на доверието;

       - за законово регламентирана представителност от представители на адвокатурата, представители на научната общност, представители на гражданското общество, което може да издигне, да излъчи свои представители, които да номинира пред НС, т.е. да бъде иззето от народните представители номинирането, а да им бъде възложен изборът, след като чуят концепции и становища; да се мисли за номинации до три кандидатури, от които НС след като чуе концепциите да направи подбора;

       - да се намали числеността на ВСС като квотите – от парламента и съдебната власт се запазят – напр. 12 души. Подобен числен състав е бил предложен в проекта за конституция от 1946 г.;

       - да се впише изискване за членовете, които се избират от НС да са били или сега да са магистрати поне с 10 годишен магистратски стаж;

       - да се започне с преглед на промяната в Закона за излъчването на кандидатите от съдебната власт, с малка промяна на Правилника на НС да се промени процедурата така, че номинирането, излъчването и изслушването на кандидатите за членове на ВСС да бъде прозрачно, да бъде убедително и да бъде предсказуемо;

       - да има публичност на кандидатите и в двете групи номинации за членове на ВСС, да има достатъчно време за обсъждане на техните качества, предложенията да бъдат направени мотивирано и да бъдат подписани, т.е. да е ясно кой номинира съответните кандидати;

       - март – април сл. г. трябва да се знаят кои са имената на кандидатите за членове на ВСС и да започне съвсем сериозно да се дискутират и обсъждат;

 

2. ВСС – структура и правомощия

       - във ВСС да се проведе реформа по едно от двете направления или създаване на два висши съдебни съвета по отделно като шапка на прокуратурата и на съда без да излизат от съдебната власт, да продължат да бъдат независими;

- ВСС да бъде обособен в две части един за прокуратурата и един за съда; да има две камари, които самостоятелно да вземат решенията, което е по-лесно, отколкото да се правят два съвета;

      - да се възстанови статута на членовете на ВСС като непостоянно действащ орган;

      - Висш съдебен съвет, постоянно действащ в малък състав и ВСС с компетентност, който включва, кооптира хора, които постоянно са в съдебната власт, съдии, прокурори и следователи, но идват само при решаване на основни въпроси;

      - да се подпомогне управленската работа на ВСС в две от нейните много съществени направления – кадровата политика и дисциплинарната политика, като се създадат централизирано към ВСС два помощни органа: една помощнаатестационна комисия, която да централизира, да уеднакви практиката по атестациите в кадровата политика и една помощна дисциплинарна комисия, която да изземе ролята на дисциплинарните състави и да има единна дисциплинарна практика;

      - да се използва капацитетът и набраната информация от Инспектората към ВСС при атестиране на магистратите;

      - оптимизиране на дейността на ВСС, включително и законодателна инициатива;

      - да бъде поставен на дискусия въпросът как да бъде преодоляна опасността, посочена и от Венецианската комисия,  и от ПАСЕ, за политизиране на Съвета;

      - ВСС трябва да бъде конструиран така, че да подсигурява квотен принцип на участие на съдиите от различните нива на съдебната система; да има регионално представителство на съдиите и на окръжно ниво;

      - оперативните заседания на ВСС да са в открити заседания при участие на обществеността, така че когато бъдат отразени медийно, или когато бъдат включени в протокола, магистратите да бъдат запознати с процеса, по който е взето решението;

      - необходимо е  независимостта на съдиите да бъде отстоявана на практика и през принципа, че те сами вземат кадровите решения включително атестационни и дисциплинарни за собствената си професия; - прокурорите да се назначават  от прокурори, съдиите от съдии;

      - ВСС да направи един сериозен анализ и да очертае предимството на постоянно действащия орган;

      - когато се назначават административни ръководители на големите съдилища, когато се избират членове на ВКС, да се обяви не само на страницата на ВСС, а да се насрочи ден и час на публично обсъждане на всички кандидатури както и да бъдат поканени всички НПО;

      - да се помисли и създаде вътрешен контрол;

      - да се помисли за механизъм, с който да се отчита редовно работата на членовете на ВСС и те да носят отговорност;

     - ако е възможно,  няма забрана от закона, всички които имат въпроси по  начина на атестиране, да бъдат поканени на заседание на комисията, за да видят за какво става въпрос и как се оценява един магистрат;

 

3. Съдебна реформа

      - дискусията да се пренесе в съдилищата, защото само така и с помощта на професионалните организации ще се чуе мнението на хората, което е необходимо;

      - да се види най-напред коя е целта, какво всъщност искаме да постигнем, какво е съдържанието на иначе употребявани като мантра думи „съдебната реформа”, за да видим с какви законодателни мерки те могат да бъдат постигнати;

     - да се продължи обсъждането на експертно и професионално ниво;

     - да се сформира експертна група от хора, които милеят за реформата и са наистина професионалисти, които да дадат адекватно решение дали да се променя конституцията или не, в рамките на този конституционен модел какво може да се направи;

     - да се сформира смесена  експертна комисия при съгласието на министерството на правосъдието и с участието на представители на парламента, която много по-рационално да работи на основата на предложениятаот тази кръгламаса;

    - да продължат работните срещи между експерти, да се качат на сайтовете конкретни предложения, по които да се работи  и всички магистрати в страната, неправителствените организации, адвокатите да дадат мнението си;

    - да се проведе нова кръгла маса в Парламента;

    - да се предложи на Министерство на правосъдието, експерти от организациите, участници в тази кръгла маса да подпомогнат работата по промените в изпълнение на  препоръките от юлския доклад – 2011 г.  на ЕК.

 

 

Закон за съдебната власт - изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г.

Чл. 195. (1) Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, не може да:
3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) упражнява търговска дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвърта национална правно-историческа научна сесия
„ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…”

Столична община, Съюз на юристите в България, Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски”, Държавна агенция „Архиви” и Софийски комитет „Васил Левски” проведоха  на 22 октомври 2010 г. Четвърта национална правно-историческа научна сесия „ДА БЪДЕМ РАВНИ С ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ…” Сесията беше съпроводена от музейна изложба „...И знаме и олтар”, организирана с участието на Регионална дирекция „Архиви” – София.

Научната конференция се посвещава на 140 - годишнината от основаването на Софийския частен революционен комитет. Събитието се проведе под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова -  кмет на гр. София и бе уважено от Президента на Република България - г-н Георги Първанов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 26.11.2010 г. Дружеството на Съюза на юристите в България в гр. Сливен проведе семинар на тема "Актуални проблеми на практиката по ДОПК", с лектор - Маруся Димитрова, съдия във ВАС

____________________________________________________________________________________________

Съюзът на юристите в България проведе поредния курс за обучение на медиатори от 08 до 17 октомври 2010 г., в сградата на Съюза – гр. София, ул. „Пиротска” № 7 с лектори: доц. Добринка Чанкова, Светлана Гюрова, Биляна Гяурова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева.

Цената на обучението бе 600 лева. На завършилите курса се издаде удостоверение за медиатори, съгласно наредба № 2 от 15. 03. 2007 г., издадена от министъра на правосъдието
___________________________________________________________________________________

Съюзът на юристите в България, Апис България и фондация Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” проведоха на 1 октомври 2010 г. семинар на тема: „НОВАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ , семинарът беше достъпен за проследяване и в Интернет в реално време по tv.apis.bg. Лектори бяха проф. д-р Методи МАРКОВ, преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Елена ДИМОВА, директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисията за защита на конкуренцията.

__________________________________________________________________________________

На 10.07.2010 г. в Еко хотел „Здравец”, на 25 км. от Пловдив – парк „Родопи”, Съюзът на юристите в България проведе квалификационен уикенд на тема: „МЪЛЧАЛИВИ ОТКАЗИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ ПО АПК И ДОПК”, с лектор Маруся Димитрова – съдия от ВАС

___________________________________________________________________________________

На 28 май 2010 г., Съюзът на юристите в България, Съюзът на счетоводителите в България и фирма АПИС със съдействието на Института на дипломираните експерт-счетоводители и фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането” проведоха национален семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

лекторите и изнесените от тях теми на проведения семинар бяха:

Чавдар Христов – изпълнителен секретар на КНСБ, департамент "Правна закрила на труда и законотворческа дейност", член на надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж

  • Често допускани грешки при възникване, уреждане и прекратяване на трудовите правоотношения

  • Гъвкавост и сигурност на трудовите правоотношения в условията на криза, перспективи за правно уреждане на атипични форми на заетост

Даниела Асенова – главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в централно управление на Националния осигурителен институт

  • Новости в осигурителното законодателство 2010 г. и актуална практика на НОИ

___________________________________________________________________________________

 

На 14.05.2010 г. в гр. Ловеч Съюзът на юристите в България проведе семинар на тема “ИМОТНИ ИЗМАМИ – ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ” с лектори адв. Йосиф Герон – зам. председател на СЮБ, д-р Петър Раймундов - прокурор във ВКП, Денчо Денчев – зам. председател на Нотариалната камара и Цанко Иванов – юрисконсулт на Нотариалната камара.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Юридическата общност за поредна година отбеляза своя професионален празник 16 април - Деня на конституцията и юриста. Тържественото честване бе организирано от Съюза на юристите в България. Гости на тържеството бяха председателят на парламента Цецка Цачева, министърът на правосъдието Маргарита Попова и екипът й, председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, председателят на Нотариалната камара Димитър Танев, бивши и настоящи конституционни съдии, членове на Висшия съдебен съвет, видни магистрати, адвокати, представители на изпълнителната власт и изявени правници.
Поздравления изпратиха президентът Георги Първанов

премиерът Бойко Борисов

и вътрешният министър Цветан Цветанов.

Всеки юрист трябва да има свой принос за подобряване на работата на съдебната система – с тези думи се обърна към гостите председателят на СЮБ, конституционният съдия Владислав Славов. Според председателя на Народното събрание Цецка Цачева щастливите години за българския парламентаризъм ще настъпят тогава, когато мнозинството в НС бъде съставено от юристи, минали пред съдебната зала. „Защото тя учи на умереност при излагането на различни позиции, на търсенето на една премерена и обективна истина. Да останем верни на българската конституция и не само да спорим дали една норма е добра или лоша, а просто да я прилагаме”, призова г-жа Цачева.
„За мен е удоволствие да Ви поздравя с професионалния празник като колега и  като министър на правосъдието. Вие сте хора известни, водещи в юридическите среди,  овластени да вземат решение за цялата система, да говорят за това къде сме, къде искаме  да стигнем и как обществото ще спечели от нашите идеи и нашата работа”, приветства присъстващите министърът на правосъдието Маргарита Попова. „Направихме много през последните 20 години, но явно обществото не приема досегашните резултати за достатъчно убедителни. И това е естествено, защото живеем в реалностите на Европа и няма как да измерваме развитието на българската съдебна система спрямо нея самата. Измерваме я в реалностите на развитието на правната система на ЕС. Ето защо продължаването на реформата е от изключителна важност. Не е случайно, че всеки разговор в Европа за инвестиции към България поставя пред скоба въпроса за ефективността на съдебната система”, каза още министър Попова. Тя се спря и на Лисабонския договор, който е в сила, и който предвижда радикални промени в институционалната среда.
„Стокхолмската програма вече постави началото на дебата за създаването на минимални процесуални стандарти, валидни за всички държави-членки и за хармонизирането на материалното законодателство относно тежки престъпления с трансграничен характер. Може би след години ще имаме общи правни структури, може би и обща европейска прокуратура. Тази възможност съществува в Договора от Лисабон. За момента това вероятно изглежда симпатична фикция, но кой преди 10 г. щеше да заложи, че ЕС ще има президент и външен министър?                
Съдебната реформа се прави от хора с мисия, а тя означава много повече от тяхната собствена професионална кариера и представата за персонален успех”, завърши приветствието си министър Маргарита Попова.
„Щастлива съм от името на Висшия адвокатски съвет да поздравя всички български правници с Деня на конституцията и юриста. Иска ми се днес, когато честваме професионалния си празник, да се преклоним пред родолюбието и интелекта на отците на българската държавност. Да си спомним за техните демократични идеи, за парламентарните им речи, изпълнени с патриотизъм и мисъл за просперитет на България. Да изразим гордостта си от приноса на българските юристи за утвърждаването на конституционализма и правовия ред”, обърна се към присъстващите председателят на ВАС адвокат Даниела Доковска.
         Позволете ми най-напред да се обърна към всички колеги адвокати и да им пожелая здраве и сили в борбата за право. Адвокатурата е устоявала и ще устои на всички трудности в името на тази борба. Борбата за право е наш професионален дълг, на който никога не сме изменяли.
         Позволете ми също така специално да се обърна към българските съдии и да им кажа, че ние високо ценим тяхната роля на единствен гарант на правата и свободите на гражданите. Искам да им пожелая здраве, сили, кураж и гражданска доблест, за да устояват на всякакъв натиск и влияние, колкото и силни да са те. Няма по-висша ценност от правосъдието, което те раздават. Гражданинът, който получи правосъдие, става патриот – той разбира, че държавата има смисъл, че тя стои зад него и го подкрепя във всяка справедлива кауза.
         Трябва да помним, че времената се менят, но правосъдието е вечно, както е вечен стремежът на хората към справедливост. Ако вярваме, че справедливостта е постижима, трябва всички заедно непрестанно да се борим за демократични закони и независим съд. Там е изворът на справедливостта, която е наша цел и смисъл на нашето професионално съществуване.
Нека си пожелаем успех!”
„Бих искал СЮБ винаги да остане този обединителен център, а правото да служи единствено на свободата, защото то може да бъде използвано и по друг начин”, заяви от името на Съюза на съдиите в България съдията от ВКС Борислав Белазелков. Представителят на Асоциацията на прокурорите – Сава Петров, се отнесе с чувство за хумор към „вечния” дебат за мястото на прокуратурата. Той видя във факта, че поднася поздравлението си след представителя на съдийския съюз знак, че организаторите на форума продължават да смятат прокуратурата за част от съдебната система.

Вл. Славов, Ц. Цачева, М. Попова Д. Доковска, Вл. Славов, Ц. Цачева, М. Попова

Д. Танев, Вл. Славов, Ц. Цачева, М. Попова гости на тържеството

В. Марковска Л. Христовска

С почетния знак на Съюза на юристите в България по случай професионалния празник на българските правници бяха отличени изявени български юристи. Връчени бяха и традиционните годишни награди на журналисти от централните и регионалните медии за материали, отразяващи работата на органите на съдебната власт.

Наградени юристи

Адела Кац, Биляна Гяурова–Вегертседер, Валентин Бенатов, Венета Марковска, Ваня Савова, Георги Шопов, Иван Терзиев, Лилян Сираков, Мими Йотова, Никола Хитров и Иван Налбантов (посмъртно)

Наградени юрисконсулти

Председателят на Националния съюз на юрисконсултите (НСЮ) Мария Странджанска връчи Грамота за юрисконсулт на годината на трима изявени членове на съюза:

Пламена КоцеваАгенция за приватизация, Иван СтояновБНБ, и Стоянка Маджарова от дружеството на юрисконсултите в Бургас.

Наградени журналисти

В категория „Публикации в централния печат и материал с просветна насоченост

            Голямата награда бе присъдена на Лилия Христовска, журналист от в. „Труд”, за поредицата „Сладката хапка съдебна власт”.

В категория Публикация в местен печат”

Първа награда получи Галина Константинова - в. „Марица”, Пловдив, за материала „Завод на цената на гараж. Лесно е”.

В категория „Излъчен материал в електронна медия”:

Призът бе връчен на Богдана Лазарова – журналист от „Дарик радио”, за предаването „Как се краде фирма”.

Дарители

Председателят на СЮБ Владислав Славов връчи специални дарителски грамоти на юристи с принос за попълването на фонда на библиотеката на Съюза. Като дарители бяха отличени:
Проф. Снежана Начева, проф. Добри Димитров, проф. Георги Бояджиев, проф. Борислав Йотов и Георги Каранджулов

         Г-н Славов благодари на издателство „ФЕНЕЯ” за дарените бройки на Търновската конституция, екземпляр от която получи всеки един от присъстващите на тържеството.

Отличия за отличници

     По повод 16 април – Деня на конституцията и юриста, издателството за правна литература „СИБИ” учреди преди 8 г. годишна награда за студент юрист с отличен успех и вече осма поредна година я връчва на днешния празник. Тази година отличеният бе петокурсникът по право от ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски” Васил Дундов.

Учредената също преди осем години в памет на Начко Начев от семейството му - проф. Снежана Начева и Пролет Михайлова, еднократна годишна награда тази година бе връчена на студента Калин Атанасов Василев от Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за постигнат отличен успех в усвояването на правни знания, за проявено човешко достойнство и житейска борбеност.

Специална награда

Пловдивският адвокат и виден правозащитник Михаил Екимджиев е тазгодишният носител на наградата за професионални постижения в областта на правото, учредена преди три години от АПИС България. Това е програмен продукт на „Апис”. Наградата връчи зам. управителят на АПИС България – г-н Христо Константинов.

         По случай 20-годишнината от създаването на правното издателство „СИБИ”, СЮБ връчи на издателството в лицето на неговия директор Васил Ташев благодарствена грамота за добро сътрудничество, полезна дейност и повишаване на правната култура на населението.

_________________________________________________________________________________

__На 16 ноември 2007 г. Съюзът на юристите в България организира Национална конференция под патронажа и с участието на президента на Република България на тема: "ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА". В работата на конференцията участваха министрите на правосъдието Миглена Тачева, на вътрешните работи Румен Петков, главният прокурор Борис Велчев и водещи професионалисти по темата.

_________________________________________________________________________________

 

На 16.07.2007 г. в Разград Съюза на юристите в България и дружеството на Съюза в гр. Разград организираха квалификационен семинар по случай закриването на съдебната година на тема:

"РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ"

лектор: Димитър Гочев

 

___________________________________________________________________________________

 

На 06.07.2007 г. в Шумен се проведе квалификационен семинар на тема:

"Решения на ЕС по правата на човека" с лектор Димитър Гочев

Участници в семинара бяха предимно дружествата на Съюза на юристите от региона - Шумен и Исперих

 

___________________________________________________________________________________

 

СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА    и      СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ организираха СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ В РЕГИОНАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА И НА ДРУГИ ЮРИСТИ на 28.03.07 г. - 30.03.07 г. в гр. София, ул. „Пиротска” № 7, сградата на Съюза на юристите в България с лектори съдии от Върховен административен съд.