Съюзът на юристите в България организира БАЗОВ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ в периода 29 март - 07 април 2019 г. Подробна информация: http://www.sub.bg/news_inic.htm 


През м. октомври 2018 г. се проведоха серия обучителни семинари в окръжните съдилища на територията на страната в изпълнение на третата цел на проекта за въвеждане на ECLI в България. Повече информация: http://www.sub.bg/deinost_week.htm

 

 

 

 

Първото  представяне и обсъждане с магистрати на проекта на методология за мониторинг на интегритета в съдебната система чрез измерване на Индекс на интегритета в съдебната система, част от проекта „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“: http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г. В него към момента членуват 18 граждански и професионални организации. Повече информация: http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

Публикуван е доклад „Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“: http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

Доклад по дейност 1.3

Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система:

Doklad ramka.pdf

 

 

 

 

Готов е доклад "Емпирични проучвания поддейност: Фокус групи". Той е изготвен по Дейност 1.1. по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система", финансиран от Оперативна програма "Добро управление": http://www.sub.bg/news.htm ,

Izvodi_ot_fokus_grupi.pdfДоклад по дейност 1.1

Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната ситема: Sravnitelen_analiz_instrumenti.pdf

 

 

Списание „Общество и право“ е медиен партньор на ИФА България, официален клон на Международната Фискална Асоциация (IFA) със седалище в Холандия. За предстоящите събития, организирани от IFA България, на които сп. „Общество и право“ ще бъде медиен партньор, можете да прочетете на: http://www.sub.bg/izdat.htm
Доклад по дейност 1.2.на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“
- Анализ на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система
: http://www.sub.bg/news.htm

 

 


Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ - http://www.sub.bg/news.htm

 

 

В София се проведе международен експертен семинар "Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие" - http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

 

Пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“ - http://www.sub.bg/news.htm

 

 

 

 

 

 

Къщата за отдих на СЮБ в с. Боженци предлага добри условия за почивка сред красивата природа на Габровския Балкан.

За информация и заявки: тел. 02 987 11 80 или 0894 488 604 - Маргарита Симеонова