Актуално

 

Съюзът на юристите в България е учреден през 1966 г. като доброволна, независима обществена и творческа организация, обединяваща лица с висше юридическо образование. Той е правоприемник на Кооперативно дружество "Дом на българските правници", основано през 1925 г.

Съюзът на юристите в България е най-голямата юридическа неправителствена организация с над 2550 членове – юристи от всички правни професии, организирани в 40 дружества в цялата страна.

В своята дейност Съюзът се ръководи от демократичните принципи за гарантиране и защита на правата и свободите на гражданите според Конституцията и международните споразумения за изграждане на страната ни като демократична и правова държава.

СЮБ защитава правата и интересите на юристите, съдейства за повишаване на квалификацията им и за задоволяване на техните професионални, културни и социално-битови нужди. Работи за издигане на правната култура на населението. За постигане на своите задачи СЮБ изучава ефективността на действащото законодателство и осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, със специализирани държавни органи, научни институти и обществени организации и участва в международни прояви, свързани с дейността му.

Съюзът на българските юристи членува в редица международни организации. Основната му международна дейност е свързана с две от тях – Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и Европейската асоциация на юристите за демокрация и човешки права.

В МАЮД членството на Съюза датира от учредяването му през 1966 г. Оттогава СЮБ участва активно в дейността на асоциацията и негови представители са членове на Международното бюро.
През 1993 г. СЮБ става един от учредителите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека заедно с Франция, Германия, Великобритания, Италия и Швейцария. Членове на ИБ на СЮБ са и членове на Административния съвет на асоциацията.

____________________________________________________________________________________

 

Ръководството на Съюза на юристите в България (СЮБ)

има удоволствието да Ви информира за възможността да предостави рекламни карета или цели страници и корици от списанията ни - "Общество и право" и "Правна трибуна". За контакти и повече информация: тел. 02 987 11 80, 02 987 83 90 или e-mail: sub@sub.bg

 

 

Съюзът на юристите в България

предоставя две зали за провеждане на семинари, конференции, кръгли маси и културни мероприятия


Голяма зала - капацитет 200 места

Малка зала - капацитет 40 - 50 места

 

За повече информация се обръщайте на тел. 02 987 83 90 и 02 987 11 80

____________________________________________________________________________________

 

Съюзът на юристите в България

разполага със собствена почивна база в с. Боженци (Габровския Балкан), която предоставя за свободно ползване на членовете на Съюза, на юристи, които не са членове на СЮБ, на всички български граждани, желаещи да посетят това китно място, запазило възрожденския дух на България, както и на чужденци, решили да отморят в Българските балкани.

Таксите за ползване на базата са съответно:

- за членове на СЮБ - 10.00 лв. (на легло)

- за външни лица, които не са членове на Съюза - 15 лв. (на легло)

- за чужденци - 10 €. (на легло)

Курортна такса - 1.00 лев на човек

Деца до 14 годишна възраст ползват 50% намаление.

В периода от 1 октомври до 30 април цената за легло в базата на СЮБ в с. Боженци е 20.00 лв. - за членове на СЮБ и 30.00 лв. за други.

Резервации може да се правят не по-рано от 30 календарни дни преди датата на ползване на тел. 02 987 11 80.

Картата се счита за валидна след заплащането й.

 

Изглед на базата: